22 września 2023

Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku – podsumowanie konferencji

W dniach 20–22 września w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku”, zorganizowana przez Instytut De Republica, Wydział Archeologii i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach cyklu „Konfrontacje archeologiczno-historyczne”.

Słowiańszczyzna pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem do początku XIII wieku – podsumowanie konferencji

– Dziś w myśleniu wielu, i dotyczy to także naukowców, dominuje swego rodzaju kult przyszłości. Jak mądrze mawiał wybitny niemiecki filozof Odo Marquard: „nie ma przyszłości bez przeszłości”. Słowa te nasuwają interpretację: nie zrozumiesz dokąd idziesz, jeśli nie pojmiesz skąd przychodzisz i skąd pochodzisz. Nasza konferencja wniesie z pewnością cenny wkład do odpowiedzi na to pytanie

mówił do uczestników konferencji Dyrektor Instytutu De Republica prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Prelegenci z Polski, Czech i Ukrainy podjęli podczas konferencji, podczas sześciu sesji wykładowych, szereg tematów związanych z problematyką funkcjonowania społeczności słowiańskich w dobie przemian kulturowych, związanych z procesem wprowadzania oraz rozpowszechniania chrześcijaństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Wśród szczegółowo omówionych zagadnień znalazły się między innymi kwestie obrzędowości pogańskich Słowian, mentalności średniowiecznych mieszkańców Słowiańszczyzny w kontekście dostępnych źródeł, synkretyzmu religijnego na ziemiach polskich w czasach średnich oraz obrzędowości pogrzebowej na ziemiach polskich w czasach religijnej konwersji.

Punktem wyjścia do rozważań nad zadaną tematyką był otwierający wydarzenie panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jacka Banaszkiewicza, prof. dr. hab. Andrzeja Piotra Kowalskiego, prof. dr. hab. Stanisława Rosika, dr hab. Dariusza Karczewskiego oraz prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka.

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do dyskusji i zaprezentowania szerszemu gronu uczestników wyników najnowszych poszukiwań badawczych z zakresu historii oraz archeologii okresu wczesnego średniowiecza w Europie Środkowej i Wschodniej a przy okazji zwrócenie uwagi na nowe obszary badań nad chrystianizacją tego obszaru Europy.