22 września 2023

Prof. Andrzej Przyłębski: Dokumentowanie, promowanie i twórcze rozwijanie naszego dziedzictwa kulturowego i naukowego, którego jesteśmy spadkobiercami, jest naszym patriotycznym obowiązkiem

21 września 2023 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie promujące najnowsze wydawnictwo Instytutu De Republica „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”. Celem wydarzenia było nie tylko zaprezentowanie wspomnianej publikacji, ale również stworzenie przestrzeni do spotkania przedstawicieli rodzin opisanych w książce postaci, przedstawicieli Rządu, świata nauki i kultury. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut De Republica we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Prof. Andrzej Przyłębski: Dokumentowanie, promowanie i twórcze rozwijanie naszego dziedzictwa kulturowego i naukowego, którego jesteśmy spadkobiercami, jest naszym patriotycznym obowiązkiem

Dwa dni po premierze książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” pod redakcją naukową profesorów Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa i Wojciecha Piaska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie promujące publikację. W spotkaniu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele rodzin opisanych w książce polityków, ludzie nauki i kultury udział wzięli także: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Minister Marek Kuchciński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą – Jan Michał Dziedziczak, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci – Wojciech Labuda, Sekretarz stanu, Generalny Konserwator Zabytków – dr Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki – prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Izabela Antos, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber, a także Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu De Republica.

– Dzisiejsza konferencja oraz prezentacja publikacji poświęconej premierom i ministrom II Rzeczypospolitej jest znakomitą okazją do przypomnienia o nich. To bowiem dzięki ich patriotyzmowi i zaangażowaniu Polska w latach 1918-1939 stworzyła silną walutę, otworzyła w Gdyni morskie okno na świat czy zbudowała Centralny Okręg Przemysłowy będący kołem zamachowym całej gospodarki. Ten wielki dorobek cywilizacyjny nie dokonałby się bez ówczesnych elit politycznych, które rozumiały potrzebę wielkiego wysiłku modernizacyjnego i budowy mocnych fundamentów nowoczesnego państwa polskiego

– napisał w liście skierowanym do uczestników spotkania Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” prezentuje sylwetki 207 polityków – premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Postacie zostały przedstawione z perspektywy prowadzonych działań na piastowanych stanowiskach. Zawarte w publikacji biografie zostały uzupełnione o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Wszystkie biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

– Dokumentowanie, promowanie i twórcze rozwijanie naszego dziedzictwa kulturowego i naukowego, którego jesteśmy spadkobiercami, jest naszym patriotycznym obowiązkiem. Istnienie oraz działalność Instytutu De Republica, która w żadnej mierze nie ma charakteru stricte politycznego, czy partyjnego, jest wyrazem troski o wspomniane dziedzictwo

– powiedział z kolei Dyrektor Instytutu De Republica prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” stanowi nie tylko panoramę ludzi i ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, lecz jest również nośnikiem pamięci – jest kulturową formą upamiętnienia. Jednym z celów przyświecających powstaniu dzieła było to, by scharakteryzowani w książce premierzy i ministrowie stali się elementem pamięci zbiorowej.