19 września 2023

Konferencja prasowa promująca książkę „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”

19 września w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa promująca najnowszą publikację Wydawnictwa Instytutu De Republica: „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” pod redakcją naukową profesorów: Zbigniewa Girzyńskiego, Jarosława Kłaczkowa oraz Wojciecha Piaska.

Konferencja prasowa promująca książkę „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”

Wydawnictwo Instytutu De Republica, wydając publikacje ambitne ale przede wszystkim trudne w realizacji, wypełnia ważną lukę na rynku wydawniczym – zarówno komercyjnym jak i uniwersyteckim. Wydawane przez nas książki dokumentują istotne elementy polskiej spuścizny kulturowej i historycznej

– zauważył podczas konferencji Dyrektor Instytutu De Republica, prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Głównym celem przyświecającym autorom zaprezentowanej publikacji było stworzenie panoramy ludzi oraz ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, jak również wpisanie ich na stałe do pamięci zbiorowej.

Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” ma przypominać losy Polski niepodległej od 1918 roku do dzisiaj, jak również niezwykłych postaci, które tę niepodległą Polskę budowały na przestrzeni ostatnich stu lat. W ramach tej inicjatywy chcemy przypominać sylwetki osób, które najpierw często walczyły z bronią w ręku, pracowały organicznie ku temu, aby Polska była niepodległa, a potem budowały niepodległą Rzeczpospolitą

wskazał z kolei Wojciech Labuda, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci.

Książka „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” prezentuje sylwetki 207 polityków – premierów i ministrów pełniących główne funkcje w życiu politycznym w okresie II Rzeczypospolitej. Postacie zostały przedstawione z perspektywy prowadzonych działań na piastowanych stanowiskach. Zawarte w publikacji biografie zostały uzupełnione o informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, zaangażowania społecznego i działalności politycznej. Wszystkie  biogramy powstały w oparciu o dostępną literaturę na temat działalności politycznej w okresie międzywojennym, ale w wielu przypadkach opierają się również na badaniach archiwalnych.

Z kart książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939” nie wyłania się tylko bardzo szczegółowo opisany życiorys poszczególnych postaci, ale tworzy się z nich całość krwioobiegu politycznego, najwyższych kręgów władzy państwa międzywojennego – tej Polski niepodległej, którą pożegnaliśmy w promieniach zachodzącego słońca roku 1939

podkreślił z kolei jeden z redaktorów naukowych publikacji, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow. Głównym celem przyświecającym autorom zaprezentowanej publikacji było stworzenie panoramy ludzi oraz ich działalności w ramach pełnionych przez nich najważniejszych funkcji politycznych w okresie II Rzeczypospolitej, jak również wpisanie ich na stałe do pamięci zbiorowej.

W toku prac nad publikacją powstały bardzo obszerne biogramy. Pozwoliło to stworzyć bardzo szerokie spektrum każdej postaci, pokazać drogę rodzinną, wykształcenie oraz specyficzne doświadczenia. Każda z zaprezentowanych postaci „mówi” coś innego 

podsumował dr hab. Zbigniew Girzyński, prof. ucz.

Redakcje zainteresowane przygotowaniem oraz opublikowaniem recenzji książki „Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939”, proszone są o kontakt pod adresem mailowym: a.piekarz@iderepublica.pl.