11 września 2023

„Starożytni Rzymianie i My” – najnowsza wystawa Instytutu De Republica

Instytut De Republica zaprasza na wystawę „Starożytni Rzymianie i My”, którą można obejrzeć bezpłatnie do końca września w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie.

„Starożytni Rzymianie i My” – najnowsza wystawa Instytutu De Republica

Instytut De Republica, będący nowoczesnym zapleczem eksperckim i wydawniczym, skoncentrowanym na promocji badań w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, od początku działalności organizuje między innymi wystawy promujące kulturę, naukę i historię. Ekspozycja „Starożytni Rzymianie i My”, poświęcona kulturze prawnej starożytnego Rzymu i nie tylko, jest siódmą z kolei.

Wybitni filozofowie, wśród nich między innymi Leszek Kołakowski twierdzili, że kultura europejska opiera się na trzech filarach: na filozofii greckiej, której efektem jest powstanie nowoczesnych nauk, na chrześcijańskim personalizmie, którego rezultatem jest idea równości wszystkich ludzi, a zatem i demokracja, oraz na rzymskim prawodawstwie, którego efektem jest idea republiki, jako wspólnego dobra

– wskazuje dyrektor Instytutu De Republica, prof. dr hab. Andrzej Przyłębski.

Wystawa „Starożytni Rzymianie i My”, składająca się z piętnastu plansz, została podzielona na kilka grup tematycznych. Wśród nich znajdują się między innymi plansze poświęcone zagadnieniom prawnym, na przykład plansza dotycząca podstawowego dla starożytnych Rzymian źródła prawa – Ustawy XII tablic. Pozostałe ukazują społeczeństwo rzymskie zorganizowane według pewnych zasad, gdzie obejmowanie urzędów było podporządkowane ścisłym regułom i pewnej hierarchii w karierze zawodowej a także ukazują wpływ prawa i osób zajmujących się prawem – jurystów i adwokatów na rzymską rzeczywistość. Inne tablice ukazują starożytnych Rzymian jako zwykłych ludzi. Pokazują ich życie codzienne – jak mieszkali, w co się ubierali a także czym się pasjonowali i co robili w czasie wolnym. Dzięki wystawie można zdobyć wiedzę dotyczącą także zagadnień związanych z życiem naukowym starożytnych Rzymian – między innymi kwestią alfabetów, bibliotek a także cyfr rzymskich, które do dzisiaj są w powszechnym użyciu.

Wystawa „Starożytni Rzymianie i My” bezpośrednio nawiązuje do książki autorstwa profesor Anny Tarwackiej zatytułowanej „Kancelaria Impossibilia na tropie”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu De Republica.

To książka, która wprowadza w arkana prawa rzymskiego w sposób nienachalnie dydaktyczny i przyjemny, a która jednocześnie daje tło kulturowo-historyczne i pozwala odnaleźć nam siebie w Starożytnym Rzymie dlatego, że instytucje prawa rzymskiego to nie tylko antyk oraz Starożytny Rzym, ale to tez nasza współczesna rzeczywistość

– podkreśla autorka.

Wystawę „Starożytni Rzymianie i My” można oglądać bezpłatnie do końca września w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich (od ulicy Agrykola, przy Bramie Herbowej).