4 sierpnia 2023

Premier Mateusz Morawiecki na szkole letniej Joseph Conrad Fellowship

Trwa szkoła letnia programu stypendialnego Instytutu De Republica – Joseph Conrad Fellowship. Gościem specjalnym trzeciego dnia zjazdu stypendystów był Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W trakcie spotkania uczestnicy programu mieli okazję porozmawiać z Premierem o znaczeniu polityk publicznych, perspektywie globalnych przeobrażeń i wyzwań stojących przed nowoczesnym państwem.

Premier Mateusz Morawiecki na szkole letniej Joseph Conrad Fellowship

–  Za naszego życia doświadczymy epokowych zmian w wielu obszarach rzeczywistości jednocześnie: na poziomie geopolitycznym, energetycznym, gospodarczym i wreszcie duchowym. Przyszłość Polski zależy od tego czy właściwie odczytamy i zareagujemy na te symptomy cywilizacyjnych przemian

– mówił Premier Mateusz Morawiecki.

W pierwszej części spotkania Premier naszkicował mapę problemową, w której głównymi obszarami pozostały: rola Polski w dobie globalnych przeobrażeń, pytanie o stosunek polskiej teraźniejszości do przeszłości, a także rola nauki i innych polityk publicznych w kształtowaniu przez nowoczesne państwo własnego losu.

Wiek XIX, którym większość z Was zajmuje się naukowo w ramach tego programu stypendialnego, bez wątpienia przyniósł najwspanialsze dzieła literatury i stanowi nasz wielki duchowy fundament. Ale równocześnie dziewiętnaste stulecie, jako wiek rozbiorów i anihilacji państwowego bytu Polski, stanowi wielki ciężar, który w wielu obszarach życia zbiorowego odczuwamy po dziś

– zauważył Mateusz Morawiecki.

Trudną, bolesną przeszłość można – jak przekonywał Premier – przezwyciężać jedynie na drodze budowy państwa silnego swoimi instytucjami. Tylko takie państwo, jego zdaniem, może zachować własną suwerenność, dbać o bezpieczeństwo swoich obywateli, a także tworzyć ramy zrównoważonego rozwoju: społecznego, technologicznego, jak również naukowego.

W drugiej części spotkanie przyjęło formułę pytań i odpowiedzi. W centrum znalazła się kwestia finansowania rozwoju i ulepszenia rozwiązań instytucjonalnych tak, aby polska nauka, w tym studia z obszaru humanistyki, pozostawały konkurencyjne względem zagranicznych ośrodków badawczych. Stypendyści pytali także o aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie oraz o perspektywy geopolityczne na nadchodzące lata.

Na zakończenie to Premier pytał uczestników Joseph Conrad Fellowship o projekty realizowane przez nich w ramach programu stypendialnego. Spotkanie stało się okazją do zderzenia horyzontów, wymiany poglądów i doświadczeń, a także – do dialogu młodych przedstawicieli świata nauki z czołowym reprezentantem świata polityki.