2 czerwca 2023

Nominacja prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego do Rady Instytutu Zachodniego

Z dniem 15 maja 2023 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki powołał prof. zw. dr hab. Andrzeja Przyłębskiego do składu Rady Instytutu Zachodniego – czołowego ośrodka naukowo-analitycznego w Polsce w zakresie studiów niemcoznawczych oraz centrum wiedzy i edukacji o procesach zachodzących w Niemczech i ich otoczeniu międzynarodowym.

Nominacja prof. zw. dr. hab. Andrzeja Przyłębskiego do Rady Instytutu Zachodniego

Funkcja ma charakter honorowy, zaś wynikające z niej obowiązki wykonywane są przez Pana Profesora bez finansowej gratyfikacji.