12 maja 2023

Prof. Andrzej Przyłębski: Rodzina Habsburgów, która osiadła w Żywcu, nie miała polskich korzeni. Z Polską połączyła ich sympatia do Polski, Polaków i polskiej kultury.

11 maja 2023 roku w Ambasadzie RP w Madrycie uhonorowano pośmiertnie odznaczeniami państwowymi Habsburgów Żywieckich – arystokratów, którzy z wyboru stali się Polakami. W uroczystości udział wzięli między innymi Jan Dziedziczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, prof. Andrzej Przyłębski – Dyrektor Instytutu De Republica, Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta oraz Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prof. Andrzej Przyłębski: Rodzina Habsburgów, która osiadła w Żywcu, nie miała polskich korzeni. Z Polską połączyła ich sympatia do Polski, Polaków i polskiej kultury.

Na ręce Renaty Habsburg Lorena de Zulueta, ostatniej żyjącej polskiej Habsburżanki, zostały przekazane pośmiertne odznaczenia dla jej rodziców przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg-Lotaryński (1888-1951) został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, zaś jego żona Alicja Elżbieta Ankarcrona Habsburg (1889-1985) – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Bohaterowie naszej dzisiejszej uroczystości byli Polakami z wyboru, Polakami z serca, a całe ich życie było konsekwencją tego wyboru. Patriotyzm był dla nich braniem odpowiedzialnością za Polskę. Całe swoje życie świadczyli o Polsce, byli dumni z polskiej tradycji i polskiej historii” – mówił Minister Jan Dziedziczak podczas uroczystości.

Odbierając odznaczenia Renata Habsburg nie kryła wzruszenia:

„Jestem zawsze wzruszona, ale mój ojciec – który był Polakiem z wyboru – zawsze mówił: Polak wszystko potrafi. Chcę wyrazić swoją wdzięczność, że po tylu latach Polska nie zapomniała. I przyjechała po 80 latach. I przyjechała! I to, że Polska pamiętała, to jest bardzo polskie. Bardzo dziękuję za ten cudowny order! Ja zawsze będę pamiętała Polskę, i nigdy jej nie zapomnę” – powiedziała.

Historię polskich Habsburgów przybliżył uczestnikom uroczystości dyrektor Instytutu De Republica prof. Andrzej Przyłębski.

W I połowie XIX wieku arcyksiążę Karol Ludwik Habsburg zakupił w Żywcu rozległe dobra ziemskie, a jego potomek założył tam dobrze prosperujący browar. Rozwijanie dóbr kontynuował Karol Stefan Habsburg, który w czasie I wojny światowej zabiegał o niepodległość Polski, prawdopodobnie licząc na możliwość objęcia polskiego tronu.

Dwaj synowie arcyksięcia brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Pułkownik armii austriackiej Karol Olbracht zaciągnął się do wojska polskiego w 1918 roku. Po zakończonej wojny z bolszewikami otrzymał z rąk Józefa Piłsudskiego Krzyż Walecznych. W 1920 roku ożenił się ze szwedzką arystokratka Alicją Elżbietą z rodu Ancarcrona, trójkę swoich dzieci wychowywali w polskim duchu.

We wrześniu 1939 roku ich żywiecka posiadłość została zajęta przez Gestapo, Karol Olbracht został aresztowany i więziony do 1945 roku. Zarówno on, jak i jego żona Alicja zadeklarowali polskie obywatelstwo i nie zgodzili się na podpisanie volkslisty, która umożliwiłaby im ochronę życia i utrzymanie kontroli nad majątkiem rodzinnym.

Szwedzka arystokratka od początku II wojny światowej uczestniczyła w polskiej konspiracji, m.in. w ZWZ-AK, prowadziła nasłuch obcych radiostacji, była autorką skierowanego do władz szwedzkich memoriału o męczeństwie Polaków i Żydów pod niemiecką okupacją.

Po wojnie rodzina Habsburgów musiała uciekać z Polski, a komunistyczne władze zarekwirowały ich majątek. Karol Olbracht zmarł w Szwecji w 1951 roku. Alicja w 1963 roku na wniosek przebywającego na emigracji generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, byłego komendanta głównego Armii Krajowej, otrzymała Honorowa Odznakę za działalność w AK. Ostatnie dni życia spędziła w domu opieki w Sztokholmie, gdzie zmarła w 1985 roku.

Drugiego dnia wizyty, na Madryckim Uniwersytecie CEU San Pablo, prof. Paweł Skibiński wygłosił wykład „Linia Habsburgów Żywieckich i ich znaczenie dla historii Europy”.