17 marca 2023

Prezentacja Instytutu De Republica podczas kongresu „Polska Wielki Projekt” w Grudziądzu

16 marca w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Polska Wielki Projekt”. Instytut De Republica został zaproszony do udziału w wydarzeniu, podczas którego miał niepowtarzalną okazję zaprezentowania zgromadzonym na miejscu uczestnikom swojego dorobku wydawniczego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes Rządowego Centrum Legislacji, członek Rady Naukowej Instytutu De Republica dr hab. Krzysztof Szczucki.

Prezentacja Instytutu De Republica podczas kongresu „Polska Wielki Projekt” w Grudziądzu

Zgromadzeni w Centrum Kultury Teatr uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działalnością wydawniczą Instytutu De Republica. Na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowaliśmy wszystkie wydane przez nas publikacje, odwiedzający mieli także możliwość odbycia rozmowy z naszymi pracownikami oraz zapoznania się z materiałami opisującymi najważniejsze realizowane przez Instytut De Republica przedsięwzięcia.

Ponadto, w trakcie konferencji, został zaprezentowany raport dotyczący aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza. Odbyły się także cztery panele dyskusyjne poświęcone między innymi zagrożeniom oraz perspektywom związanym z tożsamością miasta, zaangażowaniu młodzieży w kreowanie lokalnych postaw patriotycznych, tradycjom sportowym oraz kierunkom rozwoju regionu.

Polska Wielki Projekt to najważniejsze miejsce spotkań środowisk konserwatywnych i propaństwowych w Polsce. Wokół organizowanych konferencji i wydawanych publikacji gromadzi najwybitniejszych intelektualistów i ekspertów z kraju i zagranicy. Promuje i popularyzuje polskie osiągnięcia, tradycję historyczną, wartości i postawy patriotyczne oraz cywilizacyjne dziedzictwo europejskie i regionalne. W ten sposób działa na rzecz podnoszenia poziomu debaty publicznej w Polsce i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku na świecie.