7 listopada 2022

Uniwersytety Ludowe i współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej

Promowanie inicjatywy Trójmorza oraz poszukiwanie szans na jej dalszy rozwój były głównymi tematami konferencji „Uniwersytety Ludowe i współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbyła się 5 listopada bieżącego roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia był Instytut De Republica oraz Uniwersytet Ludowy Trzech Mórz.

Uniwersytety Ludowe i współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej

Udział w sobotnim spotkaniu wzięli przedstawiciele Rządu oraz organizacji naukowych. W gronie prelegentów znaleźli się: dr hab. Krzysztof Szczucki, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Członek Rady Naukowej Instytutu De Republica, prof. dr hab. Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu, prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, senator, dr Aleksander Olech z Baltic Defence College oraz członek Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza PAN – Jędrzej Błaszczak.

Inicjatywa Trójmorza służy zacieśnianiu powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej (między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym), tworzących trwałe podstawy dla rozwoju gospodarczego w zakresie energii, transportu, komunikacji cyfrowej i gospodarki. Powołana została jako forum współpracy 12 państw, zaś obszar obejmujący kraje do niej należące stanowi prawie jedną trzecią całkowitej powierzchni Unii Europejskiej z liczbą mieszkańców oscylującą w granicach 112 milionów.

Priorytetem dla działającej od 2015 roku inicjatywy jest między innymi zbudowanie spójnej i dobrze zintegrowanej infrastruktury w Europie Środkowej, która pozwoli nadrobić zapóźnienia rozwojowe, wynikające z zaszłości historycznych oraz zapewnienie politycznego poparcia na najwyższym szczeblu władz państwowych dla inwestycji, które dotąd pozostawały zaniedbanym polem we współpracy krajów regionu środkowoeuropejskiego. Do rezultatów Inicjatywy Trójmorza można zaliczyć takie inwestycje jak Rail Baltica czy Via Carpatia, które są stale rozwijane. Na znaczeniu zyskała również międzynarodowa współpraca naukowo-badawcza.