24 października 2022

Seminarium Środkowoeuropejskie w Zamościu

Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich, polityki zagranicznej oraz wyzwań geopolitycznych stojących przed regionem Europy Środkowej były głównymi tematami zorganizowanego przez Instytut De Republica, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Akademię Zamojską oraz Instytut im. gen. Władysława Andersa „Seminarium Środkowoeuropejskiego”. Szkoła letnia bazująca na cyklu debat i wykładów z udziałem czołowych badaczy stosunków międzynarodowych regionu Europy Środkowej odbyła się w dniach 21-23 października w gmachu Akademii Zamojskiej.

Seminarium Środkowoeuropejskie w Zamościu

Podczas dyskusji prelegenci, wśród których znaleźli się między innymi eksperci zajmujący się krajami inicjatywy Trójmorza, analizowali zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich, polityki zagranicznej oraz wyzwań geopolitycznych stojących przed regionem Europy Środkowej.

Projekt był skierowany do absolwentów szkół średnich, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ekspertów, samorządowców, członków organizacji polonijnych, działaczy organizacji pozarządowych będących w wieku 18 – 40 lat, zainteresowanych szeroko rozumianą polityką i stosunkami międzynarodowymi z różnych ośrodków akademickich. Uczestnicy z całej Polski, którzy zostali wyłonieni do seminarium w drodze konkursu, otrzymali możliwość przeprowadzenia rozmów z takimi specjalistami jak: prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prof. Konrad Pawłowski, prof. Piotr BIłos, dr Dominik Héjj, dr Łukasz Lewkowicz, dr Łukasz Adamski, Jan Lupoměský, red. Marek Budzisz, Agata Supińska, Red. Igor Janke, red. Goran Andrjanić, red. Marcin Kuśmierczyk, red. Krzysztof Wojczal, Marlena Gołębiowska oraz Anna Biłos.

W sobotę 29 października odbędzie się druga część wydarzenia. Zostanie ona poświęcona między innymi Polonii i sytuacji Polaków w Europie środkowowschodniej, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Będzie również mowa o zagrożeniach, szansach oraz możliwościach rozwoju instytucji, które dbają o to, aby Polacy mówili w języku polskim, a także mogli rozwijać się w swoich społecznościach, poza macierzą. W spotkaniu udział wezmą: István Miklós Balázs (Węgry), Rajmund Klonowski (Litwa), Andrzej Kempa (Austria), Marek Berky (Słowacja), Szymon Brandys (Czechy), Jan Badowski (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), Sławomir Kowalski (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), prof. Bogusław Kopka (Instytut De Republica/Akademia Zamojska).

Aby wziąć udział w sobotniej debacie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem.