25 sierpnia 2022

Seminarium Środkowoeuropejskie – rekrutacja tylko do 1 września!

Instytut De Republica – wspólnie z Instytutem im. gen. Władysława Andersa, Akademią Zamojską oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie – uruchomił rekrutację do „Seminarium Środkowoeuropejskiego” – cyklu debat i wykładów z udziałem czołowych badaczy stosunków międzynarodowych regionu Europy Środkowej. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą polityką i stosunkami międzynarodowymi. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 września 2022 roku.

Seminarium Środkowoeuropejskie – rekrutacja tylko do 1 września!

„Seminarium Środkowoeuropejskie” odbędzie się w dniach 21-23 października 2022 roku w Akademii Zamojskiej. Podczas zaplanowanych licznych debat i dyskusji prelegenci, wśród których znajdą się między innymi eksperci zajmujący się krajami inicjatywy Trójmorza, będą analizować zagadnienia dotyczące między innymi bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich, polityki zagranicznej oraz wyzwań geopolitycznych stojących przed regionem Europy Środkowej.

Bycie mieszkańcem samego serca Europy, jak określane jest geopolityczne położenie naszego kraju, nie należy do łatwych doświadczeń. Możemy jednak z niego wyciągać wnioski na przyszłość i działać razem z sąsiadującymi krajami, aby ograniczać zagrożenia wynikłe z naszego miejsca na mapie, co za tym idzie, wspólnie dbać o zwiększenie strefy bezpieczeństwa i stymulowanie rozwoju gospodarczego w regionie. Takie inicjatywy jak „Seminarium Środkowoeuropejskie” jest bardzo potrzebnym forum do odbycia debaty na ten temat. Cieszy mnie, że Instytut De Republica może być  współorganizatorem tego wydarzenia. Możliwość spotkania z ekspertami do spraw polityki międzynarodowej, zwłaszcza tymi zajmującymi się polityką krajów Trójmorza to możliwość, której nie można przeoczyć  – zauważa Joanna Gepfert, Zastępca Dyrektora Instytutu De Republica.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Program skierowany jest do absolwentów szkół średnich, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, ekspertów, samorządowców, członków organizacji polonijnych, działaczy organizacji pozarządowych będących w wieku 18 – 40 lat. Uczestnicy wyłonieni w drodze konkursu, będą mieli sfinansowany nocleg w Zamościu w dniach 21-23 października 2022 roku, wyżywienie oraz pokryte koszty wszystkich wydarzeń wchodzących w skład trzydniowego zjazdu (poza dojazdem do Zamościa). Każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udział w Seminarium.

Aby wziąć udział w „Seminarium Środkowoeuropejskim” należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać CV wraz z listem motywacyjnym. W pierwszym etapie rekrutacji oceniane będą takie aspekty jak: poprawność merytoryczna CV oraz listu motywacyjnego, zainteresowania kandydata związane z tematyką Seminarium jak również dotychczasowa działalność naukowa oraz społeczna. Termin wysłania zgłoszeń upływa 1 września bieżącego roku.

Drugim etapem rekrutacji będzie rozmowa z członkami Komisji Stypendialnej (stacjonarnie lub online). Spotkania zaplanowane są w dniach 2-3 września 2022 roku. Rozmowy w formie stacjonarnej odbędą się w siedzibie Instytutu im. gen. Władysława Andersa  w Lublinie oraz Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Bartosza Głowackiego 16. Spotkania online odbędą się na platformie MSTeams.

Organizatorami wydarzenia są:

– Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

– Akademia Zamojska

– Instytut De Republica

– Instytut im. gen. Władysława Andersa

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem wydarzenia. 

Załączniki: