1 lipca 2022

Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Wyzwania zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona środowiska naturalnego w kontekście aktualnych regulacji prawnych z zakresu prawa rolnego były głównymi tematami konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2022 roku. Spotkanie zorganizowane było przez Instytut De Republica, Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prawo rolne wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju

Międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem licznych agrarystów z zagranicy podzielna była na cztery panele tematyczne. Sesja pierwsza, której przewodniczyła dr hab. Izabela Lipińska, prof. ucz., poświęcona była zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Swoje referaty wygłosili miedzy innymi dr hab. Beata Jeżyńska prof. ucz. („Public governence w rezerwatach biosfery”), prof. Giuseppe Spoto (“Le pratiche commerciali sleali nelle filiere agroalimentari”) oraz dr hab. Przemysław Litwiniuk („Zasada zrównoważonego rozwoju i inne konstytucyjne determinanty polityki wiejskiej”).

W sesji drugiej eksperci oraz zaproszeni gości wspólnie zastanawiali się nad zrównoważonymi systemami żywnościowymi w kontekście aktualnych regulacji prawnych. Dr Anna Kapała w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie krótkich łańcuchów dostaw żywności i lokalnych systemów żywnościowych w kontekście zrównoważonego rozwoju. Dr hab. Monika Król, prof. ucz. opowiedziała o zmianach klimatycznych jako wyzwaniu dla bezpieczeństwa żywnościowego, a dr hab. Katarzyna Leśkiewicz, prof. ucz. skupiła się na relacji między prawem rolnym a food safety i food security.

W kolejnej części konferencji naukowcy skoncentrowali się na środowisku naturalnym i klimacie. Eksperci odnieśli się do genetyki, odnawialnych źródeł energii, Europejskiego Zielonego Ładu oraz instrumentów prawnych Wspólnej Polityki Rolnej wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa w Unii Europejskiej.

Spotkanie zakończyło się sesją, w której poruszono prawne problemy innowacji w rolnictwie. Dr Małgorzata Szymańska odniosła się do ruralistyki jako przejawu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich, dr Izabela Hasińska – do nierzetelnego marketingu ekologicznego w aspekcie czynów nieuczciwej konkurencji i niedozwolonych praktyk handlowych, zaś dr Aneta Makowiec skupiła się na przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Fot. Instytut De Republica / Jarosław Piwko