27 kwietnia 2022

Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na wybory parlamentarne na Węgrzech?

Zachęcamy do lektury materiału pt. „Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na wybory parlamentarne na Węgrzech?”, który ukazuje się w ramach naszego cyklu „Opinie i analizy Instytutu De Republica”. Autorem dzisiejszego artykułu jest dr Dominik Héjj.

Jak wojna na Ukrainie wpłynęła na wybory parlamentarne na Węgrzech?

Rosyjska inwazja na Ukrainę w zasadniczy sposób wpłynęła na kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, które odbyły się 3 kwietnia 2022 roku. Niniejsze opracowanie analizuje główne elementy tego wpływu – przede wszystkim retoryki partii władzy – Fidesz-KDNP, która skutecznie wykorzystała wojnę na Ukrainie do zwiększenia szansy na uzyskanie czwartej z rzędu większości konstytucyjnej w Zgromadzeniu Krajowym. W samym przekazie wielokrotnie sięgano do propagandy i nieprawdy, co jednak w węgierskich realiach politycznych nie miało najmniejszego znaczenia.

***

Seria „Opinie i Analizy Instytutu De Republica” to publikacje on-line zamieszczane w formule otwartego dostępu, skoncentrowane na szczegółowych zagadnieniach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Ramy tematyczne serii wyznaczają cztery podstawowe dziedziny: historia, kultura, politologia oraz prawo, zaś opracowania niemieszczące się w żadnej z powyższych, publikowane będą w kategorii varia. „Opinie i analizy Instytutu De Republica” prezentować będą naukowe i praktyczne spojrzenie na najważniejsze zagadnienia, często dyskutowane w przestrzeni publicznej. Poruszana problematyka historyczna nierzadko służyć będzie do podkreślenia niezaprzeczalnych związków przeszłości z teraźniejszością.

Autorami publikowanych opracowań są uznani naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych w Polsce, którzy wyróżniają się wiedzą oraz dorobkiem naukowo-badawczym w danej dziedzinie.