8 kwietnia 2022

Zapomniani polscy romantycy

„Zapomniani polscy romantycy” to projekt, który zakłada przypomnienie kilkunastu mniej znanych, nieco zapomnianych postaci świata polskiej kultury i nauki z XIX wieku. Wpisuje się on z jednej strony w istniejący już cykl „Znani nieznani”, z drugiej zaś w obchody Roku Romantyzmu ogłoszonego przez Sejm RP.

Zapomniani polscy romantycy

Od 9 kwietnia, co drugą sobotę, aż do końca 2022 roku, na stronie internetowej Instytutu De Republica oraz na Facebooku będą pojawiały się kolejne teksty, przybliżające wybrane sylwetki. Wśród nich między innymi wybitny polski językoznawca – Karol Appel, Józef Chodźko – topograf i geodeta, jeden z pierwszych na świecie badaczy Kaukazu, Aleksander Kokular, który zainicjował antykwaryczny handel dziełami sztuki w Warszawie, czy chociażby Feliks Wierzbicki – polski lekarz i podróżnik, który jest autorem pierwszego opisu Kalifornii w języku angielskim.

Poszczególne biogramy tworzyć będą przede wszystkim wybitni językoznawcy, kulturoznawcy, historycy sztuki oraz literaturoznawcy. Specjaliści w dziedzinie romantyzmu, osoby, które od lat prowadzą badania oraz publikują swoje odkrycia : dr Adam Cedro, dr Edyta Chlebowska, dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz., dr Mateusz Kowalski, dr Elżbieta Lijewska, dr Małgorzata Majewska, dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz., dr Magdalena Woźniewska-Działak. Całość będzie koordynował dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz.

Serdecznie zachęcamy do lektury pierwszego biogramu przybliżającego sylwetkę oraz dorobek Aleksandra Kokulara – malarza, pedagoga, kolekcjonera i konserwatora dzieł sztuki.