Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 48 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022 w Ustrzykach Dolnych lub okolicach (do 30 km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA) ogłoszenie po zmianie terminu wydarzenia (zmienione)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Warszawa, dnia 2 września 2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy  ZO48/2022 „Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022
w Ustrzykach Dolnych lub okolicach
(do 30 km)”

 

 

Instytut De Republica informuje o unieważnieniu postępowania ZO48/2022 na „Usługę konferencyjną w dniach 17-19 października 2022  w Ustrzykach Dolnych lub okolicach (do 30 km)”.

 

Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu zaistnienia okoliczności skutkujących brakiem interesu publicznego w przeprowadzeniu planowanego wydarzenia.

 

Niezależnie od powyższego Instytut De Republica zwraca uwagę, że w druku Zapytania Ofertowego 48/2022 r. opublikowanym na stronie BIP IDR, w pkt. 11.1. formularza  zastrzegł sobie prawo odstąpienia od zapytania bądź unieważnienia bez podania przyczyny,  natomiast w punkcie 11.6 Zapytania Ofertowego 48/2022, Instytut zaznaczył,  że „Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia”.

 

Paulina Szczepańska

p.o. Dyrektora Instytutu de Republica

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022 w Ustrzykach Dolnych lub okolicach
(do 30 km).

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi wraz ze śniadaniami dla 55 osób w dniach 17-19 października 2022 (2 doby);
 2. Sala konferencyjna dla minimum 55 osób – wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, pulpit – w dniach 17 oraz 18 października 2022;
 3. Przerwy kawowe stałe w dniach 18 oraz 19 października dla 55 osób (woda, soki, ciasto, owoce, słone przekąski, kawa, herbata) oraz woda niegazowana na stołach podczas trwania konferencji;
 4. Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 18 oraz 19 października 2022 z napojami (woda, soki, kawa, herbata- bez limitu) składający się z zupy, 2 dań głównych
  oraz deseru;
 5. Kolacja w dniu 17 października w godz. 19-23 dla 55 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami bez limitu. Dodatkowo na stołach przystawki (np. deska serów i wędlin, sałatki, przekąski typu „finger food”)
 6. Uroczysta kolacja serwowana w dniu 18 października w godz. 19-23 dla 55 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami. Dodatkowo na stołach przystawki (np. deska serów i wędlin, sałatki, przekąski typu „finger food”)

 

Dodatkowe informacje:

 1. Standard hotelu – minimum 4 gwiazdki;
 2. Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 3. Wykonujący zapewni 10 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji.;
 4. Dla 10 pokoi doba hotelowa zostanie przedłużona do godz. 14;
 5. Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 6. Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Ustrzyki Dolne lub okolice (do 30 km)

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 17 października, data zakończenia: 19 października 2022

 

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi,co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORAMCJI W PLIKACH PONIŻEJ 

 

Zmiana treści nr 1 z dnia 14/07/2022:

Zmiana treści ogłoszenia i terminu wydarzenia na 17-19 października 2022 r.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/07/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/07/2022 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 48 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022 w Ustrzykach Dolnych lub okolicach (do 30 km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA) ogłoszenie po zmianie terminu wydarzenia"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 48 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022 w Ustrzykach Dolnych lub okolicach (do 30 km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA) ogłoszenie po zmianie terminu wydarzenia"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 48 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 17-19 października 2022 w Ustrzykach Dolnych lub okolicach (do 30 km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA) ogłoszenie po zmianie terminu wydarzenia". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/07/2022, 13:28:52
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica