Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2022 – Organizacja usługi gastronomicznej w dniach 11-12 maja 2022 w Bydgoszczy – w związku z organizacją konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

RESTAURACJA OGNIEM I MIECZEM  UL. OGIŃSKIEGO 22  85-092 BYDGOSZCZ

Cena brutto wybranej oferty:  12 615 zł

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert  do dnia 21.04.2022 do godz. 12

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Organizacja usługi gastronomicznej w dniach 11-12 maja 2022 w Bydgoszczy w związku z organizacją konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

2.2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.2.1. Przygotowanie przerwy kawowej „stałej” w udostępnionej przez zamawiającego Sali Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wg zapotrzebowania:
• 11 maja 2022 dla 70 osób w godz. 8.30- 9.00 i 11:40-12.00 
• 12 maja 2022 dla 50 osób o godz.8.30-9.00 oraz 11.30-12.00

2.2.2. Przygotowanie w restauracji lunchu 
• 11 maja 2022 dla 60 osób o godz. 14.00-15.00 
• 12 maja 2022 dla 51 osób o godz. 14.30-15.30

WIĘCEJ DANYCH ORAZ FORMULARZ OFERTY  W ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH  (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 21/04/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/04/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2022 – Organizacja usługi gastronomicznej w dniach 11-12 maja 2022 w Bydgoszczy – w związku z organizacją konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2022 – Organizacja usługi gastronomicznej w dniach 11-12 maja 2022 w Bydgoszczy – w związku z organizacją konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2022 – Organizacja usługi gastronomicznej w dniach 11-12 maja 2022 w Bydgoszczy – w związku z organizacją konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/04/2022, 16:02:29
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica