Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 75/2022 – Usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR w roku 2023.

Informacja o wyborze oferty:

 Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę PATRAS sp. z o.o., ul. Ludwiki 4 lok 102, 01-226 Warszawa.  NIP: 5252677012

Cena brutto wybranej oferty: 24 944,40 zł ( za 250 dni roboczych).

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR w roku 2023.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi kompleksowego i codziennego (dni robocze) sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy  w siedzibie Instytutu De Republica w Warszawie w budynku przy Belwederskiej 23 (Belvedere Plaza)  lok. 1 (antresola) w okresie 02.01.2023r. – 29.12.2023 r.  

 

  • Powierzchnia objęta usługą sprzątania wynosi 267 m.kw. i składa się z następujących pomieszczeń:
  • – 7  pomieszczeń biurowych, korytarzy, pomieszczenia socjalnego –  na podłodze panele podłogowe   (bez wykładzin dywanowych i dywanów
  • – 3 szt. sanitariatów – glazura, terakota
  •  
  • Wycena powinna obejmować wykonanie usługi własnym sprzętem i za pomocą własnych środków czyszczących oraz worków. (Zamawiający zapewnia jedynie mydło, papier toaletowy i ręczniki oraz środki do dezynfekcji)
  • W zakresie usługi sprzątania mieszczą się następujące czynności:

a)sprzątanie pomieszczeń biurowych i korytarzy,

b)wycieranie kurzu, odkurzanie mebli, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,

c)mycie i dezynfekowanie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach,  tj. mebli, lamp biurowych,  wyłączników, koszy na śmieci, parapetów okiennych, drzwi, itp. środkami myjąco – konserwującymi,

d)utrzymanie czystości w toaletach – mycie i czyszczenie, dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek drzwi, pojemników na mydło i papier, itp.

e)dezynfekcja klamek, poręczy i innych powierzchni mogących mieć wpływ na przenoszenie alergenów oraz wirusów ,

f)opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości  do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,

g)opróżnianie niszczarek,

h)czyszczenie wycieraczek w siedzibie IDR,

i)uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC,

j)mycie okien (wewnątrz) raz w miesiącu  – 9 okien o wysokości 2m  – ogółem 26 m. x 2m. – 52m.kw.

 

Usługi sprzątania mają być wykonywane we wszystkie dni robocze (5 dni w tygodniu), po godzinach pracy Zamawiającego, tj.: 17:00 – 8.00.

 Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica ul. Belwederska 23 lok.1 (Antresola)

 Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: od 02.01.2023r.   do 29.12.2023r.

 Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin świadczenia Usług w przypadku zmiany organizacji czasu pracy Zamawiającego, jak również możliwość zmniejszenia powierzchni biurowej podlegającej usłudze sprzątania spowodowanej ograniczeniami wprowadzonymi   w związku z możliwością pracy zdalnej pracowników – informując o tym Wykonawcę na dwa dni wcześniej.

W przypadku zwiększenia powierzchni podlegającej sprzątaniu (np. powrót pracowników z pracy zdalnej), Zamawiający powiadomi Wykonawcę dzień wcześniej.

Miejsce i termin składania ofert- podpisany formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1  do ZO75/2022) należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 12.00

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/12/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/12/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 75/2022 – Usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR w roku 2023."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 75/2022 – Usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR w roku 2023."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 75/2022 – Usługi kompleksowego i codziennego sprzątania pomieszczeń IDR w roku 2023.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/12/2022, 15:14:16
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica