Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 52/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchów w siedzibie wykonawcy) w Zamościu w dniach 22-23 października 2022r. oraz 29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

DOM RESTURACYJNY MORANDO Sp. z o.o.

Cena brutto wybranej oferty:  5 590 zł brutto

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna ( organizacja lunchów w siedzibie wykonawcy) w Zamościu w dniach 22-23 października 2022 oraz 29 października 2022  ( godzina do potwierdzenia)

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna w siedzibie wykonawcy w dniach 22-23 października 2022 dla 37 osób* o godzinie 15 oraz 29 października 2022 dla 12 osób* o godzinie 15  polegająca na organizacji lunchów bufetowych zasiadanych zgodnie ze schematem:

– zupa

– danie główne w opcji zarówno mięsnej jak i bezmięsnej ( ryba) z dodatkiem skrobiowym  i warzywnym

– deser

– soki ( może być kompot) , woda gazowana i niegazowana, bez limitu.

liczba uczestników może ulec zmianie i będzie potwierdzona w ok 15 października 2022 r.

 

  • Dodatkowe informacje:

– jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– informacje o warunkach bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości

– powierzchnia restauracji ma być wydzielona dla potrzeb organizacji lunchów

 

Miejsce wykonania zamówienia: Zamość, siedziba wykonawcy

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

I termin: data rozpoczęcia: 22 października 2022,  data zakończenia: 23 października 2022

II termin: data rozpoczęcia i zakończenia 29 października 2022

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.        o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (LINKI PONIŻEJ)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/07/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/07/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 52/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchów w siedzibie wykonawcy) w Zamościu w dniach 22-23 października 2022r. oraz 29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 52/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchów w siedzibie wykonawcy) w Zamościu w dniach 22-23 października 2022r. oraz 29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 52/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja lunchów w siedzibie wykonawcy) w Zamościu w dniach 22-23 października 2022r. oraz 29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Załączniki:

Data publikacji: 24/07/2022, 23:08:25
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica