Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 49 / 2022 – Organizacja uroczystej gali w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– tj. ofertę Reduta B.P. ul. Bielańska/10, 00-085 Warszawa

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja uroczystej gali w dniu 5 października 2022 r. w godz. 14:00- 23:00  w Warszawie wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Wynajem dwóch sal konferencyjnych dla minimum 200 osób o powierzchni – każda minimum 350 mkw., z czego przynajmniej jedna powinna posiadać wysokość minimum 6m (na potrzeby scenograficzne);
 2. Zapewnienie obsługi technicznej wydarzenia, w tym: pełne nagłośnienie wydarzenia, oświetlenie wydarzenia, obsługa techniczna przez cały czas trwania wydarzenia, scena
  (w wymiarze minimum 8m x 4m) wraz ze scenografią (uzgodnioną z Zamawiającym), dekoracje kwiatowe w przestrzeni (w tym również pięć specjalnych bukietów kwiatowych) uzgodnione z Zamawiającym;
 3. Organizacja uroczystej kolacji bufetowej dla 200 osób (wraz z obsługą kelnerską) – menu uzgodnione z Zamawiającym.

Dodatkowe informacje:

 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –
  25 września 2022r.

 

Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu De Republica zgodnie z punktem 2.2 niniejszego zapytania ofertowego.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej informacji w załączonych plikach poniżej.

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (19/07/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 19/07/2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 49 / 2022 – Organizacja uroczystej gali w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 49 / 2022 – Organizacja uroczystej gali w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 49 / 2022 – Organizacja uroczystej gali w dniu 5 października 2022 r. w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/07/2022, 14:00:09
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica