Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 34 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 26-28 czerwca 2022 w Kudowie-Zdroju – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica,  zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj.

spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy “MIRO”.

Cena brutto wybranej oferty: 50 989 zł. 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 26-28 czerwca 2022 w Kudowie-Zdroju

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi wraz ze śniadaniami dla 32 osób w dniach 26-28 czerwca 2022 (2 doby)
 2. Sala konferencyjna dla minimum 35 osób – wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, pulpit – w dniach 27 oraz 28 czerwca 2022
 3. Przerwy kawowe stałe w dniach 27 oraz 28 czerwca dla 35 osób (woda, soki, ciasta, owoce, słone przekąski, kawa, herbata) oraz woda niegazowana na stołach podczas trwania konferencji;
 4. Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 27 oraz 28 czerwca 2022
  z napojami ( woda , soki, kawa, herbata- bez limitu);
 5. Kolacja w dniu 26 czerwca w godz. 18-21 dla 35 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami.Dodatkowo na stołach przystawki (np. deska serów i wędlin, sałatki, przekąski typu „finger food”)
 6. Uroczysta serwowana kolacja w dniu 27 czerwca dla 35 osób w godz. 19-22 w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z przystawki, dania głównego oraz deseru. Dodatkowo na stołach przystawki (np. deska serów i wędlin, sałatki, przekąski typu „finger food”) oraz napoje.

 

Dodatkowe informacje:

 • Standard hotelu minimum 4 gwiazdki;
 • Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonujący zapewni bezpłatnie 7 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji.;
 • Dla 7 pokoi doba hotelowa zostanie przedłużona do godz. 14;
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana
  po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Kudowa-Zdrój

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 26 czerwca 2022, data zakończenia: 28 czerwca 2022

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZNIKACH   (PONIŻEJ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (16/05/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 16/05/2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 26-28 czerwca 2022 w Kudowie-Zdroju – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 26-28 czerwca 2022 w Kudowie-Zdroju – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 26-28 czerwca 2022 w Kudowie-Zdroju – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/05/2022, 15:14:44
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica