Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w hotelu w Lublinie w dniach 8-10 czerwca 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu  – HW PROPERTY SPÓŁKA Z O.O. HOTEL WIENIAWSKI UL. SĄDOWA 6, LUBLIN

Cena brutto wybranej oferty: 15 055,00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Usługa hotelowa i gastronomiczna w hotelu w Lublinie w dniach 8-10 czerwca 2022

Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

1 Noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych ale do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniami w dniach 8-10 czerwca 2022 ( 2 doby ) wg schematu:

• 8/9 czerwca 2022 dla 17 osób ( w tym jeden pokój dwuosobowy i 1 apartament)
• 9/10 czerwca dla 2022 dla 15 osób ( w tym jeden pokój dwuosobowy i jeden apartament)

2. Raut ( uroczysta kolacja serwowana )w dniu 9 czerwca o g. 20.00 dla 45 osób * składająca się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru. Dodatkowo na stołach ma znaleźć się 6 oryginalnych propozycji tzw bufetu zimnego .

Dodatkowo w cenę wkalkulowane mają być napoje 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ)

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 01/01/1970 do godziny 00:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 01/01/1970 do godziny 00:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w hotelu w Lublinie w dniach 8-10 czerwca 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w hotelu w Lublinie w dniach 8-10 czerwca 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna w hotelu w Lublinie w dniach 8-10 czerwca 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 27/04/2022, 16:33:43
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica