Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe + lunch) w Lublinie w dniu 9 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu  – Za Kulisami Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Cena brutto wybranej oferty: 5 607 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Organizacja usługi gastronomicznej w dniu 9 czerwca 2022 w Lublinie w związku z organizacją konferencji na KUL, Al. Racławickie 14, sala CTW-113

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przygotowanie przerwy kawowej „stałej” w udostępnionej przez zamawiającego wg zapotrzebowania w dniu 9 czerwca 2022 dla 50 osób* w godz. 11.30-11.50 oraz 15.15-15.45 w holu uczelni KUL, Al. Racławickie, w okolicy Sali CTW-113 obejmującej 3 przekąski słodkie, 2 przekąski słone typu finger food, kawę, herbatę, wodę niegazowaną i gazowaną oraz soki, spełniającą wymóg dostarczenia wybranego menu oraz stałego uzupełniania braków podczas trwania konferencji.
Oferta dodatkowo ma uwzględniać wodę na stół (akceptowalna w dzbankach z cytryną) dla 16 prelegentów.

2.Przygotowanie lunchu w dniu 9 czerwca 2022 dla 33 osób* o godz. 13.10-14.00 w holu Collegium Norvidianum na parterze. Lunch ma się składać z zupy, dań głównych (wersja mięsna oraz wegetariańska), deseru oraz napoi bezalkoholowych (woda gazowana i niegazowana, soki)

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (04/05/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/05/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe + lunch) w Lublinie w dniu 9 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe + lunch) w Lublinie w dniu 9 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2022 – Usługa gastronomiczna (przerwy kawowe + lunch) w Lublinie w dniu 9 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 27/04/2022, 16:24:50
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica