Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2022 – Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w terminie 01.05.2022-31.12.2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia,  iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu.

Wykonawca: Why Not Travel Sp z o.o. sp.k

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa  kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica według poniższego zapotrzebowania:

– rezerwacja i zakup biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych;

– rezerwacja i zakup biletów kolejowych krajowych i międzynarodowych;

– rezerwacja i przejęcie płatności za taxi, bus, przewóz osób.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W DOKUMENTACJI ( PONIŻEJ) 

 

 

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (20/04/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/04/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2022 – Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w terminie 01.05.2022-31.12.2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2022 – Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w terminie 01.05.2022-31.12.2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/2022 – Usługa kompleksowej obsługi i organizacji podróży służbowych dla Instytutu De Republica w terminie 01.05.2022-31.12.2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 13/04/2022, 16:43:19
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica