Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2022 – Usługa konferencyjna 24-26 maja 2022 w Toruniu i okolicach (do 20km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

MODERN EVENTS  MAGDALENA GĘCA, UL.NOWY ŚWIAT 26/8; 00-373 WARSZAWA

Cena brutto wybranej oferty:  29 000 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna 24-26maja 2022 r. w Toruniu i okolicach 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi wraz ze śniadaniami dla 30 osób w dniach 24-26 maja 2022 (2 doby)
 2. Sala konferencyjna w w dniach 25 oraz 26 maja 2022 r. 
 3. Przerwy kawowe w dniach 25 oraz 26 maja dla 35 osób (woda, soki, słone i słodkie przekąski, kawa, herbata) oraz woda niegazowana na stołach podczas trwania konferencji.
 4. Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 25 oraz 26 maja 2022 z napojami
  (woda , soki, kawa, herbata- bez limitu ) 
 5. Kolacja bufetowa w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z przystawki (stacja z zupami), dania głównego oraz deseru w dniu 24 maja 2022 r 
 6. Uroczysta kolacja serwowana w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z przystawki (stacja z zupami), dania głównego oraz deseru w dniu 25 maja 2022 r 

Miejsce wykonania zamówienia: Toruń

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 24- 26 maja 2022 r.

 

Więcej informacji w załącznikach do ogłoszenia 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (20/04/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 20/04/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2022 – Usługa konferencyjna 24-26 maja 2022 w Toruniu i okolicach (do 20km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2022 – Usługa konferencyjna 24-26 maja 2022 w Toruniu i okolicach (do 20km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/2022 – Usługa konferencyjna 24-26 maja 2022 w Toruniu i okolicach (do 20km) – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 13/04/2022, 13:30:11
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica