Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 40 gości konferencji naukowej – w Warszawie w dniu 22/06/2022 – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Z powodu braku ofert –  zapytanie ofertowe  ZO19/2022 zostało anulowane. 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja uroczystej serwowanej kolacji zasiadanej dla 40 osób  w dniu 22 czerwca 2022 r.

 

Szczegóły oraz druk oferty w załącznikach (poniżej) 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/04/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/04/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 40 gości konferencji naukowej – w Warszawie w dniu 22/06/2022 – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 40 gości konferencji naukowej – w Warszawie w dniu 22/06/2022 – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla 40 gości konferencji naukowej – w Warszawie w dniu 22/06/2022 – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/04/2022, 18:03:29
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica