Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 – usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornej (organizacja szkoły letniej w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica  zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu:

Hotel Borowina  Ul. Gruntowa 4, 05-520 Konstancin- Jeziorna 

Cena brutto wybranej oferty: 30 930 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, NIP: 701 102 99 79

zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

 

Usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornej

(organizacja szkoły letniej w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship)

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. nocleg dla:

– 17 osób w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. (4 doby) w pokojach dwuosobowych ze śniadaniami;

– 3 osób w dniach 1-5 sierpnia (4 doby) w pokojach jednoosobowych ze śniadaniem;

– 1 osoby w dniach 2-3 sierpnia 2022 r. (1 doba) w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem;

– 1 osoby w dniach 3-4 sierpnia 2022 r. (1 doba) w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem;

– 1 osoby w dniach 4-5 sierpnia 2022 r. (1 doba) w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem.

 

2.  Udostępnienie 3 sal warsztatowych wyposażonych w ekran, rzutnik, flipchart, w dniach 2-4 sierpnia 2022 r. dla 4-5 osób z możliwością przekształcenia w salę dla 21 osób

3.  3 x przerwy kawowe podczas trwania warsztatów w dniach 2-4 sierpnia 2022 r. dla 21 osób 

4.  3 x obiady serwowane w dniach 2-4 sierpnia 2022 r. dla 21 osób – godziny do potwierdzenia;

5.  4 x kolacje w dniach 1-4 sierpnia 2022 r. dla 21 osób – godziny do potwierdzenia;

6.  3 x  usługi cateringu w trakcie wieczornego panelu dyskusyjnego 

 

Miejsce wykonania zamówienia: Konstancin-Jeziorna

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia 1 sierpnia 2022 r., data zakończenia 5 sierpnia 2022 r. 

 

Więcej informacji  w załączonych dokumentach 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (11/04/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/04/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 – usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornej (organizacja szkoły letniej w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 – usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornej (organizacja szkoły letniej w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2022 – usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 1-5 sierpnia 2022 r. w Konstancinie-Jeziornej (organizacja szkoły letniej w ramach programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 31/03/2022, 16:48:12
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica