Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022 – Organizacja usług gastronomicznych podczas konferencji w Bydgoszczy 23-24 maja 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu: Restauracja „Ogniem i Mieczem”, ul. Ogińskiego 22, 85-092 Bydgoszcz.

Cena brutto wybranej oferty: 11 079 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Organizacja usług gastronomicznych podczas konferencji w Bydgoszczy w dniach 23-24 maja 2022 r.

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

23-24 maja 2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania,  dodatkowe informacje oraz formularz oferty 

zawarte są w załączonych plikach 

 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (08/04/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/04/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022 – Organizacja usług gastronomicznych podczas konferencji w Bydgoszczy 23-24 maja 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022 – Organizacja usług gastronomicznych podczas konferencji w Bydgoszczy 23-24 maja 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2022 – Organizacja usług gastronomicznych podczas konferencji w Bydgoszczy 23-24 maja 2022 – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 31/03/2022, 13:13:19
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica