Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 / 2022 – Usługi medyczne dla pracowników IDR

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica informuje, że w wyniku postepowania dokonano wyboru podmiotu na usługi medyczne dla pracowników IDR  –  firmę:  LUX MED Sp. z o.o.,  ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa.

 

 

 

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert na usługi medyczne do dnia 8 kwietnia 2022 r. do godziny 9.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa,

zaprasza do przedstawienia oferty na usługi medyczne dla pracowników  IDR  (kadra zarządzającej)wraz z określeniem ceny abonamentów   oraz  ceny  badań  medycyny pracy  dla pracowników IDR

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Usługi medyczne dla  pracowników   IDR

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonym pliku 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 08/04/2022 do godziny 09:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 08/04/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 / 2022 – Usługi medyczne dla pracowników IDR"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 / 2022 – Usługi medyczne dla pracowników IDR"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 / 2022 – Usługi medyczne dla pracowników IDR". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 21/03/2022, 13:11:08
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica