Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu  –

SIMPLE FRAME Sp. z o. o., ul. Wiertnicza 135A, 02-952 Warszawa.

Cena brutto wybranej oferty: 18.696,00 zł.

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:
 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych.

 Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica (IDR) wydarzeń naukowych, które odbędą się:
– 18 marca 2022 w Zamościu w godzinach 9.00-17.30 (początek konferencji to złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Zamojskiego)
— 24 marca Racibórz w godzinach 9.00-14.00
– 30 marca Kazimierz nad Wisłą w godzinach 10.00-14.30
Podane godziny trwania konferencji obejmują także wszelkiego rodzaju przerwy (np. kawowe lub na posiłki, które nie podlegają rejestracji filmowej) trwające w przypadku konferencji w Zamościu ok 1.5 godziny, w przypadku konferencji w Raciborzu i Kazimierzu ok. 30 minut

Z każdej konferencji należy przygotować następujące materiały filmowe:
1. Przygotowanie krótkiego 2-minutowego filmu na Facebooka (w ciągu 24 godzin od zakończenia konferencji), wraz z podkładem muzycznym;
2. Przygotowanie filmu z całości wydarzenie (tylko wystąpienia merytoryczne, dyskusja bez różnego rodzaju przerw) w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej z
konferencji;
3. Przygotowanie filmów z poszczególnych wystąpień w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia każdej z konferencji (materiał główny podzielony na części);
4. Filmy z pnt. 1 i 2 powinny mieć intro i outro, przygotowane wg. wzoru stosowanego przez Instytut;
5. Każdy film z poszczególnego wykładu powinien zawierać na początki dane wykładowcy (imię nazwisko, stopień naukowy) oraz nazwę referatu;
6. Wszystkie filmy zgodnie z obowiązującym stanem prawym powinny mieć napisy oraz być opatrzone audiodeskrypcją (zgodnie z załącznikami do Zapytania Ofertowego).

Wykonawca powinien dysponować 2 kamerami, 2 kamerzystami oraz posiadać niezbędny sprzęt i umiejętności do sfilmowania materiałów oraz jego montażu.

 

3. Miejsce wykonania zamówienia: Zamość, Racibórz, Kazimierz nad Wisłą.

4. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:
– 18 marca 2022 w Zamościu w godzinach 9.00-17.30 (początek konferencji to złożenie
kwiatów pod pomnikiem Jana Zamojskiego)
– 24 marca Racibórz w godzinach 9.00-14.00
– 30 marca Kazimierz nad Wisłą w godzinach 10.00-14.30.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (04/03/2022 do godziny 14:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 04/03/2022 do godziny 14:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2022 – Wykonanie filmów (nagrań wideo) z organizowanych przez Instytut De Republica wydarzeń naukowych". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/02/2022, 14:59:02
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica