Unieważnione

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2022 – Wynajem magazynu 200-350 m.kw. do 31.12.2022r. (z możliwością przedłużenia wynajmu do 31.12.2023r.) (zmienione)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica zawiadamia, iż przedmiotowe postepowanie zostaje unieważnione,

ponieważ złożona oferta  z najniższą ceną przewyższa kwotę,

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Z powodu braku ofert, termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.07.2022 do godz. 10 !!!

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republika, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Wynajem magazynu 200 m.kw. –  350 m.kw.     —  do 31.12.2022 (z możliwością przedłużenia wynajmu do 31.12.2023r.)

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Lokalizacja:

Magazyn musi znajdować się nie dalej niż 20 km jadąc samochodem od siedziby IDR.

  • odległość będzie weryfikowana ww. odległość za pomocą aplikacji google maps w trybie samochodem w odniesieniu od punktu startowego jakim jest adres powierzchni magazynowej zaoferowanej przez Wykonawcę do punktu finalnego jakim jest adres Zamawiającego.

Oferty magazynów zlokalizowanych powyżej 20 km od siedziby Zamawiającego będą podlegały odrzuceniu.

 

Powierzchnia magazynu: min. 200 m² – max. 350 m²

Magazyn powinien składać się z jednego pomieszczenia.

 

Wymagania:

Pomieszczenie magazynowe

a) musi znajdować się na poziomie 0 – parter;

b) musi mieć bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku,

c) musi mieć wysokość min 3,5 m;

d) musi być ogrzewane (stała temperatura);

e) musi posiadać oświetlenie;

f) nie musi mieć dostępu do oświetlenia naturalnego;

g) musi być suche i czyste;

h) nie może mieć instalacji wodno-kanalizacyjnej pod sufitem;

i) musi posiadać betonową posadzkę – posadzka niepylna nie jest wymagana;

j) musi mieć możliwość zamontowania do posadzki regałów magazynowych do składowania europalet;

k) musi mieć wejście do pomieszczeń magazynowych o minimalnych wymiarach 2 x 2 m, które jest wyposażone w drzwi metalowe (jedno lub dwuskrzydłowe) lub bramę przemysłową;

l) musi być zamykane w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych;

m) musi być oddane do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego,

n) może, ale nie musi posiadać pomieszczenie socjalne (toaleta).

 

Budynek, w którym znajduje się pomieszczenie magazynowe:

a) musi być wykończony i oddany do użytkowania;

b) musi być w dobrym stanie technicznym, posiadać sprawne instalacje

c) budynek, w którym znajduje się magazyn, musi być wykonany w minimum w klasie „C” odporności ppoż.,

d) konstrukcja i ściany powinny być murowane lub wykonane z płyt warstwowych;

e) musi mieć drzwi/bramę wejściową (rozładunkową) o minimalnej wysokości i szerokości 2 m x 2 m;

f) wejście z zewnątrz do magazynu (strefa załadunkowo-rozładunkowa) powinno mieć możliwość wjazdu wózkiem paletowym lub w przypadku wysokiego parteru, posiadać rampę załadunkową;

 

Dostęp do magazynu i bezpieczeństwo:

a) magazyn powinien być strzeżony całodobowo

b) magazyn powinien być zamknięty i uniemożliwiać wejście osobom nieupoważnionym.

c) dostęp do magazynu musi być możliwy przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę;

d) pomieszczenie magazynowe może, ale nie musi posiadać zabezpieczenia systemem alarmowym, ale musi mieć możliwość montażu takowego systemu.

e) dojazd do magazynu powinien być utwardzony i mieć możliwość podjazdu ciągnika siodłowego z naczepą.

 

Wizja lokalna magazynu

Przed zawarciem umowy Zamawiający zweryfikuje wyżej wymienione kryteria i wymagania podczas wizji lokalnej magazynu. Wizja lokalna odbędzie się w toku postępowania po terminie złożenia ofert.

 

Więcej informacji w załączonych dokumentach

 

Zmiana treści nr 1 z dnia 21/02/2022:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 10.06.2022 do godz. 15 !!!

Zmiana treści nr 2 z dnia 10/06/2022:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 18.07.2022 do godz. 10 !!!

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 18/07/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/07/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2022 – Wynajem magazynu 200-350 m.kw. do 31.12.2022r. (z możliwością przedłużenia wynajmu do 31.12.2023r.)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2022 – Wynajem magazynu 200-350 m.kw. do 31.12.2022r. (z możliwością przedłużenia wynajmu do 31.12.2023r.)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2022 – Wynajem magazynu 200-350 m.kw. do 31.12.2022r. (z możliwością przedłużenia wynajmu do 31.12.2023r.)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 15/02/2022, 19:15:45
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica