Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8.07.2022 dla 55 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica. (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa,

DOM POLONII w Pułtusku, ul. Szkolna 11, 06-100 Pułtusk

Cena brutto wybranej oferty: 40 075 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa konferencyjna w dniach 6-8 lipca 2022 w Pułtusku

 

Więcej informacji w załącznikach do ogłoszenia 

Zmiana treści nr 1 z dnia 08/02/2022:

KOREKTA ZO 2/2021  dokonana w dniu 7/02/2022 dotycząca  punktu 2.2 podpunkt g oraz punkt 9. 1  – aktualne dokumenty po poprawie w załączeniu

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/02/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/02/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8.07.2022 dla 55 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8.07.2022 dla 55 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2022 – Usługa konferencyjna w dniach 6-8.07.2022 dla 55 osób – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/02/2022, 12:02:55
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica