Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

Instytut De Republica, Rządowe Centrum Legislacji

W dokumencie zostały uregulowane zasady techniki prawodawczej, czyli reguły tworzenia aktów normatywnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady te zostały zawarte w załączniku do rozporządzenia i jako takie mają moc rozporządzenia.

***
Seria „Akty Prawne”
Projekt realizowany przez Wydawnictwo Instytutu De Republica we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji w ramach upowszechniania wiedzy o legislacji. Publikacje zawierać będą obszerne wstępy/komentarze do wybranych aktów prawnych oraz pełne treści norm prawnych.

Premiera wydawnicza: 2023

Okładka: