Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 34/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.

Informacja o wyborze oferty:

Zamawiający – Instytut De Republica, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
Jako oferty najkorzystniejsze uznano oferty , złożoną przez Wykonawców w zakresie:
Część nr 1
HW Property Sp. z o.o (Hotel Wieniawski) ul. Sądowa 6 20-027 Lublin z ceną brutto 3590,00 zł
Część nr 2
Lawendowy Dworek Mirosław Augustyniak ul. Krochmalna 13c 20-401 Lublin
z ceną brutto 4195,00 zł
Część nr 3
HW Property Sp. z o.o ( Hotel Wieniawski) ul. Sądowa 6 20-027 Lublin z ceną brutto 9776,00 zł
Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu ofertowym i uzyskały największą liczbę punktów w ocenianych kryteriach.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Zamawiający przedłuża składanie ofert do dnia 17.10.2023 r. do godz. 13.00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Część nr 1  – Usługi noclegowe

– 4 pokoje jednoosobowe dla 4 osób w dniach 26-28 października 2023 r.

(2 noce) ze śniadaniami  (jeśli zaoferowane będą pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);

– 1 pokój małżeński z dużym łóżkiem o wysokim standardzie (apartament) dla 2 osób ze śniadaniem w dniach 26 -27 października (1 noc);

– 1 pokój jednoosobowy dla 1 osoby w dniach 26-27 października 2023 r.(1 noc)

ze śniadaniem  (jeśli zaoferowane będą pokoje dwuosobowe to wyłącznie do wykorzystania jako jedynki);

–  rezerwacja 1 pokoju lub dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania  ze śniadaniem w dniach 26 -27 października (1 noc) dla funkcjonariusza SOP, który sam opłaca nocleg:

 1. bezpłatny parking dla uczestników (gości hotelowych);
 2. bezpłatny dostęp do Internetu;
 3. lokalizacja obiektu, w którym będą świadczone usługi – w odległości nie większej niż 1000 m od KUL
 4. standard hotelu minimum trzy gwiazdki;
 5. hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 6. liczba uczestników w zakresie noclegów, może ulec zmianie i będzie potwierdzona mailowo do 20.10.2023 r.

Część 2  – Usługi gastronomiczne w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II przy Aleje Racławickie 14

 1. Lunch bufetowy dla 50 osób w dniu 27 października 2023 r. godz.13.00 -14.30 obejmujący: zupę, min. dwa dania główne do wyboru, deser, napoje: woda, soki.
 2. Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską;
 3. liczba uczestników posiłków może ulec zmianie i będzie potwierdzona mailowo  do 20.10.2023 r.

 

Część 3 – Uroczysta kolacja / zasiadana dla 47 osób/

 1. – uroczysta kolacja serwowana w dniu 27 października 2023 r. od godz.19.30 dla 47 osób w restauracji. Kolacja powinna składać się z przystawki, dania głównego oraz deseru (w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej). Dodatkowo, na stołach 3 rodzaje przystawek (np. deska serów, sałatki, wędliny itp.). Do kolacji napoje bezalkoholowe (woda, soki, kawa, herbata) bez limitu oraz napoje uzgodnione z Zamawiającym (po 2 kieliszki na osobę – wino białe i czerwone).
 2. w restauracji na wyłączność lub w oddzielonej części restauracji- przy jednym maksymalnie dwóch stołach.
 3. restauracja zapewnia obsługę kelnerską, w tym podczas uroczystej kolacji uwzględnić serwowanie  wina;
 4. wykonawca zapewnia elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.
 5. liczba uczestników w zakresie noclegów, jak i posiłków może ulec zmianie i będzie potwierdzona mailowo do 20.10.2023 r.
 6. lokalizacja obiektu, w którym będą świadczone usługi – w odległości nie większej niż 1000 m od KUL

 

Dodatkowe informacje:

 1. jako jednostka budżetowa Instytut de Republica nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Zamawiający zastrzega aby usługi hotelowe i gastronomiczne jako kluczowe zadania zamówienia były wykonywane osobiście przez Wykonawcę.
 3. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe na części określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna obejmować wykonanie całości przedmiotu zamówienia, określonego w danej części w niniejszym Zapytaniu.
 4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
 5. Zamówienie powinno być wykonane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowania uniwersalnego, w szczególności z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz U z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który poodlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

 

Miejsce wykonania zamówienia: Lublin

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: 27 października 2023

 

Więcej informacji w załączonych plikach /poniżej/

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 17/10/2023 do godziny 13:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 17/10/2023 do godziny 13:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 34/2023 – Usługa konferencyjna w dniu 27 października 2023 r. w Lublinie.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 12/10/2023, 23:44:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica