Unieważnione

ZO 22 / 2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 12-13 października 2023 r. w Zamościu.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica informuje o unieważnieniu postępowania pn. Zapytanie ofertowe Nr 22/2023 pn. Usługa gastronomiczna w dniach 12-13 października 2023 r. w Zamościu zgodnie z pkt. 11.1 Zapytania ofertowego, który zastrzega Zamawiającemu prawo odstąpienia od zapytania bądź jego unieważnienia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa gastronomiczna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Uroczysta kolacja serwowana w dniu 12 października 2023 r. dla 60 osób w restauracji. Kolacja powinna składać się w przystawki, dania głównego oraz deseru (w wersji mięsnej oraz wegetariańskiej). Dodatkowo, na stołach 3 rodzaje przystawek (np. deska serów, sałatki, wędliny itp.). Do kolacji napoje bezalkoholowe (woda, soki, kawa, herbata) bez limitu oraz alkoholowe, w tym: 20 butelek wina białego półwytrawnego i 10 butelek wina czerwonego wytrawnego.
 2. Obiad w restauracji w dniu 13 października 2023 r. dla 60 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składający się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami bezalkoholowymi (woda, soki, kawa, herbata) bez limitu.
 3. Przerwa kawowa w dniu 13 października 2023 r. dla 60 osób w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (Urząd Miasta w Zamościu) obejmujący kawę, herbatę, wodę gazowaną i niegazowaną, soki, wybór ciast (min. 3 rodzaje), przystawki wytrawne (min. 3 rodzaje).

 

 • Dodatkowe informacje:
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –
  11 września 2023 r.
 • Prosimy o podanie warunków bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości;
 • Restauracja musi zapewniać salę na wyłączność gości/ dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji;
 • Restauracja zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina;
 • Wykonawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet obrusów, świece/lampiony oraz dekoracje kwiatowe.

 

 1. Miejsce wykonania zamówienia: Zamość

 

 1. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia: data rozpoczęcia: 12 października 2023, data zakończenia: 13 października 2023

 

 1. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 1. Warunki udziału w zapytaniu*:

Warunkiem  udziału w zapytaniu jest dostępność usług i gotowość ich świadczenia na rzecz Instytutu de Republica zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej*:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Cena  – 60%

będzie liczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium cena = (cena najniższa/cena oferowana) * 60

 

Kryterium lokalizacji obiektu – 40% (odległość od Urzędu Miasta w Zamościu – mierzone
na podstawie Google Maps, max.1000 m)

do 400 m – 40 pkt,

401 m –  800 m – 30 pkt

801m – 1000 m – 15 pkt

Powyżej 1000 m – 0 pk

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH /PONIŻEJ/

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (24/08/2023 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 24/08/2023 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZO 22 / 2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 12-13 października 2023 r. w Zamościu."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZO 22 / 2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 12-13 października 2023 r. w Zamościu."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZO 22 / 2023 – Usługa gastronomiczna w dniach 12-13 października 2023 r. w Zamościu.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 16/08/2023, 00:31:42
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica