Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 81/2022 – Zakup i sukcesywna dostawa prenumeraty prasy na rok 2023

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą, oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu, tj: 

Nazwa Wykonawcy: Kolporter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Wykonawcy: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce

Wartość wybranej oferty brutto: 25 360,89

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Zakup i sukcesywna dostawa prenumeraty prasy na rok 2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i sukcesywna dostawa do siedziby Instytutu ( ul. Belwederska 23 lok.A)  prenumeraty  na rok 2023  następujących  tytułów 

LP

Nazwa

Ilość

Rodzaj pren.

1

DO RZECZY

3

ROCZNA

2

DZ. GAZETA PRAWNA  PREMIUM ( pn, wt, śr, czw, pt)

5

ROCZNA

3

POLITYKA

6

ROCZNA

4

POLSKA METRO WARSZAWA ( pn, pt) 

2

ROCZNA

5

RZECZPOSPOLITA (pn, wt, śr, czw, pt)

5

ROCZNA

6

SIECI

3

ROCZNA

 

Miejsce wykonania zamówienia: Warszawa,  Ul. Belwederska 23 lok.1   (ANTRESOLA) 

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 02 stycznia 2023 r., data zakończenia: 31 grudnia 2023 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (30/12/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 30/12/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 81/2022 – Zakup i sukcesywna dostawa prenumeraty prasy na rok 2023"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 81/2022 – Zakup i sukcesywna dostawa prenumeraty prasy na rok 2023"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 81/2022 – Zakup i sukcesywna dostawa prenumeraty prasy na rok 2023". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/12/2022, 14:25:24
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica