Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 76/2022 – Dostawa 2 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych – A3(1 szt.) i A4 (1 szt.)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia,

iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

– ofertę COPY CONTROL SERVICE Spółka cywilna, ul. Żelazna 67 paw. 31L, 00-871 Warszawa

NIP: 525-21-23-785

Cena brutto wybranej oferty: 20 768,55 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2  fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych   – A3(1 szt.)  i   A4 (1 szt.)

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego (Belwederska 23 piętro A):

 1 szt.  – wielofunkcyjnego specjalistycznego sprzętu drukującego i skanującego A3 kolorowego + podstawę + podajnik ADF –  typu DEVELOP INEO+  250i   lub równoważnego urządzenia – bez tonerów

oraz

1 szt. – urządzenia wielofunkcyjnego A4 – typu DEVELOP INEO+  3350i lub równoważnego urządzenia.

wraz  z instalacją  i   montażem we wskazanym pomieszczeniu Instytutu De Republica.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie wielofunkcyjne A3 wymagania:

Typ urządzenia: Urządzenie wielofunkcyjne; Rodzaj wydruku urządzenia: Wydruk kolorowy Główne funkcje: Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie; Technologia wydruku: Laserowa  Pamięć RAM: min. 8 GB.  Dysk min 128 HDD. Prędkość drukowania w czerni:  min. 25 str./min;  Prędkość drukowania w kolorze: MINIMUM 25 str./min Format papieru: A6 – A3  Wydajność tonera/tuszu czarnego: od 26000 Wydajność tonera/tuszu kolorowego: od 26000.  Obsługiwane gramatury papieru: 52-256 g/m  Karta sieciowa -złącze LAN (Ethernet): TAK  –  1  Dupleks: tak;  Kaseta na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m2).Kaseta na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m2. Podajnik ręczny o pojemności do 150 arkuszy (A5-SRA3; szerokość od 90 do 320 mm, długość od 139.7 do 1 200 mm, 52-300 g/m2) Panel wielodotykowy Ekran o przekątnej min.10 cali  cala z opcją ustawienia kąt do nachylenia.  Menu w języku polskim!!! . Gwarancja: minimum  24 miesiące.

 

 

Urządzenie wielofunkcyjne A4 wymagania :

Laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne ksero, druk, skan do formatu A4. Prędkość wydruku: 33 kopie A4 na minutę. Rozdzielczość wydruku: 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi. Podłączenie: karta sieciowa przewodowa LAN, USB. Wyposażenie: jedna szuflada na papier + podajnik boczny, dwustronny podajnik oryginałów oraz duplex (auto dwustronne drukowanie). Toner: urządzenie  ma posiadać zestaw tonerów. Panel wielodotykowy Ekran o przekątnej min.10 cali  cala z opcją ustawienia kąt do nachylenia.  Menu w języku polskim. Uniwersalny sterownik drukarki Jeden sterownik do instalacji, zarządzania i konserwacji. Bezpośrednie drukowanie: PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPI, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników. Inteligentna kolejka zadań. Drukowanie mobilne.

Skanowanie na adres / komputer Bezpośrednie skanowanie na własny adres e-mail lub folder SMB w oparciu o informacje Active Directory. Podgląd skanowania. Usuwanie pustych stron Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania mieszanych dokumentów w trybie simplex i duplex

Miejsce wykonania zamówienia: Instytut De Republica ul. Belwederska 23 lok.1(1 piętro)

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:  data zakończenia –  do 28 grudnia 2022 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: nie zachodzi wobec podmiotu, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r.   835 z późn.zm).

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (15/12/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/12/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 76/2022 – Dostawa 2 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych – A3(1 szt.) i A4 (1 szt.)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 76/2022 – Dostawa 2 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych – A3(1 szt.) i A4 (1 szt.)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 76/2022 – Dostawa 2 fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolorowych – A3(1 szt.) i A4 (1 szt.)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 09/12/2022, 15:24:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica