Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 67/2022 – Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj. ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ   w Sandomierzu 

ul. Trześniowska 13A;  27-600 Sandomierz 

Cena brutto wybranej oferty:  4 400 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim
w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim
w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej zgodnie ze schematem:

  • 17 listopada 2022 roku ok 11.40-12.10
  • 18 listopada 2022 roku ok 10.40-11.10

Przerwy kawowe mają obejmować: kawę z ekspresu ciśnieniowego (2 ekspresy) , herbaty, soki, wodę gazowaną i niegazowaną, 4 przekąski słodkie (w tym croissanty, ciasto drożdżowe lub mini drożdżóweczki) oraz 4 przekąski słone (wrapy, kanapeczki, tarty wytrawne, roladki, koreczki itp).

Proszę o zapewnienie także wody dla uczestników stołu prezydialnego (7 osób)

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH   PLIKACH    –    (PONIŻEJ)   

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/10/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/10/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 67/2022 – Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 67/2022 – Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 67/2022 – Usługa gastronomiczna w postaci organizacji przerw kawowych na Zamku Królewskim w Sandomierzu w dniach 17-18 listopada 2022 dla 40 *uczestników konferencji naukowej". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/10/2022, 16:38:29
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica