Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu  – tj. BIURO RACHUNKOWE I PORADY PRAWNE ANNA DEMIANIUK

ul. Głowackiego 28/16; 20-060 Lublin 

Cena brutto wybranej oferty:  7 650 zł.

 

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert do dnia 28 września 2022 r. do godz. 12

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r obejmująca:

– noclegi dla 20 osób* w dniu 20-21 października ( 1 noc)

– uroczystą kolację w dniu 20 października 2022 roku dla 20 osób* (godzina rozpoczęcia do potwierdzenia, wstępnie  godz. 19) skradającej się z:

– przystawki

– zupy

– dania głównego

– deseru

– deski serów oraz propozycji 2 finger food ustawianych na stół po wyserwowaniu w/w dań

– napojów

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;
 • Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonujący zapewni bezpłatnie 10 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;
 • Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej w dniu 21 października 2022 do g 16. Dopuszcza się możliwość zapewnienia bagażowni uczestnikom w dniu wymeldowania.
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 21 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • *Liczba osób oraz godziny rozpoczęcia kolacji mogą ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia ok. 10 października 2022
 • Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości
 • Hotel musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji / dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji jednak z koniecznością zapewnienia uczestnikom intymności biesiadowania
 • Hotel zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina.
 • Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet eleganckiej bielizny stołowej

 

Miejsce wykonania zamówienia: Włodawa lub okolice w promieniu 10 km

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 20 października  2022 r., data zakończenia: 21 października  2022 r.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (PONIŻEJ) 

Zmiana treści nr 1 z dnia 26/09/2022:

ZMIANY W TREŚCI  ZAPYTANIA

(w  opisie przedmiotu zamówienia)

Było: 

Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r obejmująca:

– noclegi dla 20 osób* w dniu 20-21 października ( 1 noc)

 

Po zmianach:  

Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r obejmująca:

– noclegi dla 17 osób* w dniu 20-21 października ( 1 noc)

 

Pozostała treść zapytania pozostaje bez zmian. 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 28/09/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/09/2022 do godziny 12:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 65/2022 – Usługa hotelowa i gastronomiczna we Włodawie lub w promieniu do 10 km w dniach 20-21 października 2022 r". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 20/09/2022, 14:54:41
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica