Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE 54/2022 – Usługa hotelowo – gastronomiczna w Sandomierzu w dniach 16-18 listopada 2022 r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Dziękujemy za złożoną ofertę w ww. postępowaniu prowadzonym przez Instytut De Republica, jednocześnie zawiadamiamy, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu

 

– ofertę EURO-TOUR SPORT &TRAVEL Małgorzata i Mirosław Tusznio, ul. Skłodowskiej 37, 27-600 Sandomierz.

Cena brutto wybranej oferty: 24 750 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Usługa hotelowo – gastronomiczna w Sandomierzu w dniach 16-18 listopada 2022 r ( 2 doby)

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna obejmująca usługę noclegową i gastronomiczną wg  poniższego zapotrzebowania:

1.Noclegi w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, ale do pojedynczego wykorzystania wraz ze śniadaniami w dniach 16-18 listopada 2022 dla uczestników konferencji naukowej wg. schematu:

 • 16/17.11.2022-30 pokoi
 • 17/18.11.2022- 30 pokoi

2.Kolację bufetową dla 30 osób* w dniu 16 listopada 2022 r – g. 19 (godzina rozpoczęcia do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia) – składająca się z zupy, dań ciepłych(propozycja 3 dań- mięsne, rybne, warzywne), dodatki warzywne (2 rodzaje) dodatki skrobiowe ( 2 rodzaje), zimne przekąski (4 rodzaje), selekcja deserów, napoje zimne (woda z cytryną w dzbankach oraz soki) oraz kawa i herbata. Napoje zimne i gorące wskazane powyżej w zapytaniu w opcji „open bar” -3 godz.

3.Uroczystą serwowana kolację w dniu 17 listopada 2022 o g. 19 dla 30 osób * składająca się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru.

Dodatkowo na stołach ma znaleźć się 4 oryginalne propozycje tzw. bufetu zimnego, napoje zimne ( woda, soki) oraz gorące  (kawa z ekspresu, herbata) z w opcji „open bar”

 

Dodatkowe informacje:

 

 • Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;
 • Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonujący zapewni bezpłatnie 10 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;
 • Wykonujący zapewni bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do g 14
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • *Liczba osób oraz godziny rozpoczęcia kolacji mogą ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia ok. 10 listopada 2022
 • Proszę o warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości
 • Hotel musi zapewnić restaurację na wyłączność gości na czas kolacji / dopuszczalna możliwość wydzielenia części restauracji jednak z koniecznością zapewnienia uczestnikom intymności biesiadowania
 • Hotel zapewnia obsługę kelnerską na czas kolacji uwzględniając serwowanie wina.
 • Usługodawca ma zapewnić elegancki wystrój sali, komplet eleganckiej bielizny stołowej oraz dekoracje kwiatowe

 

Miejsce wykonania zamówienia: Sandomierz

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 16 listopada 2022 r., data zakończenia: 18 listopada  2022 r

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH (PONIŻEJ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (18/08/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 18/08/2022 do godziny 09:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 54/2022 – Usługa hotelowo – gastronomiczna w Sandomierzu w dniach 16-18 listopada 2022 r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 54/2022 – Usługa hotelowo – gastronomiczna w Sandomierzu w dniach 16-18 listopada 2022 r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 54/2022 – Usługa hotelowo – gastronomiczna w Sandomierzu w dniach 16-18 listopada 2022 r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 28/07/2022, 13:14:10
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica