Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja przerw kawowych) w Zamościu w Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2 w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu:

DOM RESTURACYJNY MORANDO Sp. z o.o.

Cena brutto wybranej oferty: 7 965 zł brutto

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

 

Usługa gastronomiczna (organizacja przerw kawowych) w Zamościu w Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2 w dniach 21-23 października 2022 oraz 28-29 października 2022  

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna w siedzibie Akademii Zamojskiej w dniach 21-23 października 2022 dla 37 *osób oraz 28-29 października 2022 dla 12 osób* polegająca na organizacji przerw kawowych ciągłych zgodnie ze schematem:

– 21 października 2022- g 17-20.30

– 22 października 2022- g 8-18

– 23 października 2022- g 8-16

– 28 października 2022- g 17-20

– 29 października 2022- g 9-12.30

Przerwy kawowe maja obejmować : kawę z ekspresu ciśnieniowego, herbaty, soki, wodę gazowaną i niegazowaną, 3 przekąski słodkie ( ciasta, croissanty ) oraz 3 przekąski słone

( wrapy, kanapeczki, tarty wytrawne)

 

* liczba uczestników może ulec zmianie i będzie potwierdzona w ok 15 października 2022 r października

  • Dodatkowe informacje:

– jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

– należy przedstawić  warunki bezkosztowej anulacji, zmniejszenia liczby uczestników, finalnego potwierdzenia liczby gości

 

Miejsce wykonania zamówienia: Zamość, Akademia Zamojska przy ul. Pereca 2 , tzw sala czarna

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

I TERMIN: data rozpoczęcia: 21 października 2022, data zakończenia: 23 października 2022

II TERMIN: data rozpoczęcia: 28 października 2022, data zakończenia: 29 października 2022

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.        o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (LINKI PONIŻEJ)

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (28/07/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 28/07/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja przerw kawowych) w Zamościu w Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2 w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja przerw kawowych) w Zamościu w Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2 w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 53/2022 – Usługa gastronomiczna (organizacja przerw kawowych) w Zamościu w Akademii Zamojskiej przy ul. Pereca 2 w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022 r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 24/07/2022, 23:32:22
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica