Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 51/2022 – Usługa hotelowa w Zamościu w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Mariusz Filipczyk Consulting ul. Bolesława Śmiałego 60; 30-398 Kraków 

Cena brutto wybranej oferty:  16 650 zł brutto

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa hotelowa w Zamościu w dniach 21-23 października 2022 oraz 28-29 października 2022

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa hotelowa wg poniższego zapotrzebowania:

– noclegi dla 37 osób* w dniach  21-23 października 2022 r. (2 doby) wraz ze śniadaniem w tym 12 pokoi jednoosobowych lub do wykorzystania jako pokoje jednoosobowe.*

– noclegi dla 10 osób* w dniach 28-29 października 2022r. (jedna doba) wraz ze śniadaniem  w tym 2 apartamenty oraz 3 pokoje jednoosobowe lub do wykorzystania jako pokoje jednoosobowe.

* liczba uczestników może ulec zmianie w zakresie noclegów jak i będzie potwierdzona w ok 15 października 2022 r.

 

Dodatkowe informacje i warunki :

–  bezpłatne przedłużenie doby hotelowej do g. 16.30  w dniu 23 oraz 29 października 2022r.

– bezpłatny parking dla 10 pojazdów

– standard hotelu minimum 3 gwiazdki;

– hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

– jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

 

  1. Miejsce wykonania zamówienia: Zamość

 

  1. Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

I TERMIN: data rozpoczęcia: 21 października 2022,  data zakończenia: 23 października 2022

II TERMIN: data rozpoczęcia: 28 października 2022,  data zakończenia: 29 października 2022

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.        o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH (LINKI PONIŻEJ)

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (29/07/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 29/07/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 51/2022 – Usługa hotelowa w Zamościu w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 51/2022 – Usługa hotelowa w Zamościu w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 51/2022 – Usługa hotelowa w Zamościu w dniach 21-23 października 2022r. oraz 28-29 października 2022r – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.
Załączniki:
ZO51/2022 324,50 KB

Data publikacji: 24/07/2022, 22:45:39
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica