Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 46 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 25-26 listopada 2022 w Łochowie lub okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione,

ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa konferencyjna w dniach 25-26 listopada 2022 w Łochowie lub okolicach.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

Noclegi wraz ze śniadaniami dla 31 osób w dniach 25-26 listopada 2022 (1 doba)

Sala konferencyjna dla minimum 35 osób – wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, pulpit – w dniach 25 oraz 26 listopada 2022

Przerwy kawowe ciągłe w dniach 25 oraz 26 listopada dla 35 osób

Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej dla 35 osób w dniach 25 oraz 26 listopada 2022 z napojami

Uroczysta kolacja w dniu 25 listopada 2022 r. dla 31 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z przystawki, dania głównego oraz deseru z napojami . Dodatkowo na stołach 3 przystawki (np. deska serów, sałatki, deska wędlin)

 

Dodatkowe informacje:

Dla 7 pokoi doba hotelowa zostanie przedłużona do godz. 14;

Wykonujący zapewni bezpłatnie 5 miejsc parkingowych dla uczestników konferencji;

Udział w postępowaniu mogą brać tylko obiekty posiadające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w tym obowiązkowo podjazd dla osób ;

Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;

Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia – 14 listopada 2022r.

 

Miejsce wykonania zamówienia: Łochów lub okolice (do 20 km)

 

Termin wykonania zamówienia lub czas trwania zamówienia:

data rozpoczęcia: 25 listopada 2022, data zakończenia: 26 listopada 2022

 

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ  W  ZAŁĄCZONYCH  DOKUMENTACH (PONIŻEJ)  

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (14/07/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 14/07/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 46 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 25-26 listopada 2022 w Łochowie lub okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 46 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 25-26 listopada 2022 w Łochowie lub okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 46 / 2022 – Usługa konferencyjna w dniach 25-26 listopada 2022 w Łochowie lub okolicach – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/07/2022, 18:07:24
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica