Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE 32 / 2022 – Usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica zawiadamia że z powodu zmiany miejsca organizacji  konferencji 

postepowanie ZO 32 / 2022 zostało anulowane 

 

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa hotelowa i gastronomiczna  w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa hotelowa i gastronomiczna  wg poniższego zapotrzebowania:

Noclegi w dniach 6-8 lipca 2022 ( pokoje jednoosobowe, a jeśli dwuosobowe to z wykorzystaniem jako jedynki w tym 3 apartamenty lub pokoje o podwyższonym standardzie) wraz ze śniadaniem

Kolacja bufetowa  w dniu 6 lipca 2022- godz. 19.30 lub 20.00

Kolacja w dniu 8 lipca 2022 o g 20. 30 

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH ( PONIŻEJ ) 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/05/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/05/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32 / 2022 – Usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32 / 2022 – Usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 32 / 2022 – Usługa hotelowo-gastronomiczna w dniach 6-8 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/05/2022, 18:09:18
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica