Unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2022 – Usługa gastronomiczna (uroczysta kolacja dla uczestników konferencji naukowej) w dniu 7 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Instytut De Republica infeormuje, że z powodu braku ofert na w/w zapytanie ofertowe 

postepowanie ZO 31 2022 zostaje unieważnione.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Usługa gastronomiczna (uroczysta kolacja dla uczestników konferencji naukowej)    

w dniu 7 lipca 2022 w Warszawie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Uroczysta serwowana kolacja w siedzibie Zleceniobiorcy w dniu 7 lipca 2022 o g. 20.00 lub 20.15 dla 42 osób * składająca się  z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru.

Dodatkowo na stołach ma znaleźć się 4 oryginalne propozycje tzw bufetu zimnego, napoje zimne ( woda, soki) oraz gorące kawa z ekspresu, herbata z cytryną) w opcji „open bar”

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  PONIŻEJ   (W ZAŁĄCZNIKACH) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (13/05/2022 do godziny 13:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 13/05/2022 do godziny 13:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2022 – Usługa gastronomiczna (uroczysta kolacja dla uczestników konferencji naukowej) w dniu 7 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2022 – Usługa gastronomiczna (uroczysta kolacja dla uczestników konferencji naukowej) w dniu 7 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31/2022 – Usługa gastronomiczna (uroczysta kolacja dla uczestników konferencji naukowej) w dniu 7 lipca 2022 w Warszawie – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/05/2022, 17:54:33
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica