Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2022 – Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu  – DRUKARNIA SIL-VEG-DRUK S.C. J. Pawlak, D. Pełka,
D. Śmich, 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 12

Cena brutto wybranej oferty: 106.887,00 zł.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Zmiana godziny składania ofernowy termin składania ofert 09/05/2022 16:00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica w tym: wizytówki, koperty z rozszerzonym dnem, notesy A4, ulotki, repertuar, teczki, plakaty B1 i A1, zaproszenia i broszury A5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – formularzu oferty.

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

Więcej informacji w załączonych plikach (PONIŻEJ)  

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 09/05/2022 do godziny 16:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 09/05/2022 do godziny 16:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2022 – Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2022 – Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2022 – Dostawa druków ulotnych dla Instytutu De Republica – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 04/05/2022, 15:06:58
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica