Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2022 – Usługa gastronomiczna w Lublinie w dniu 8 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane
w zapytaniu  – Za Kulisami Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Cena brutto wybranej oferty: 4800 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Usługa gastronomiczna w Lublinie w dniu 8 czerwca 2022 w związku z konferencją organizowaną na KUL

Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa gastronomiczna ( kolacja dla uczestników konferencji w Lublinie na KUL) wg. poniższego zapotrzebowania:
 a) Uroczysta serwowana kolacja w siedzibie Zleceniobiorcy w dniu 8 czerwca o g. 19.30 dla 30 osób * składająca się z przystawki, zupy, dania głównego oraz deseru. 
b) Catering dla uczestników wystawy w Muzeum KUL przy Al. Racławickich 14 obejmujący zaserwowanie lampki wina musującego na otwarcie wystawy- liczba uczestników – 50 osób* w dniu 8 czerwca o g 18

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W PLIKACH W ZAŁĄCZENIU (PONIŻEJ) 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/05/2022 do godziny 12:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/05/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2022 – Usługa gastronomiczna w Lublinie w dniu 8 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2022 – Usługa gastronomiczna w Lublinie w dniu 8 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2022 – Usługa gastronomiczna w Lublinie w dniu 8 czerwca 2022r.– na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 27/04/2022, 16:16:21
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica