Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2022 – Usługa hotelowa w terminie 18-20 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą,
tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu. Wykonawca: UpHotel Sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra. Cena brutto wybranej oferty: 66 600 zł.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Usługa konferencyjna w dniach 18-20 maja 2022 w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

a) Noclegi wraz ze śniadaniami dla 40 osób w dniach 18-20 maja 2022 (2 doby) wg. schematu:
– 38 pokoi jednoosobowych standard (lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania);
– 2 pokoje jednoosobowe o podwyższonym standardzie.

b) Sala konferencyjna dla minimum 40 osób – wyposażona w rzutnik, projektor, dwa mikrofony, nagłośnienie, pulpit – w dniach 18, 19 oraz 20 maja 2022 wg. schematu:
– 18 maja – dostępność w godz. 14 – 18
– 19 maja – dostępność w godz. 8 – 18;
– 20 maja – dostępność w godz. 8 – 14;*
*Godziny mogą ulec zmianie (do potwierdzenia na początku maja).

c) Przerwy kawowe stałe w dniach 18, 19 oraz 20 maja dla 40 osób (woda, soki, ciasto, owoce, słone przekąski, kawa, herbata) oraz woda niegazowana na stołach podczas trwania konferencji;

d) Lunch bufetowy w opcji mięsnej i bezmięsnej w dniach 19 oraz 20 maja 2022 z napojami (woda, soki, kawa, herbata- bez limitu) składający się z zupy, 2 dań głównych oraz deseru;

e) Kolacja w dniu 18 maja w godz. 18-21 dla 40 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami + przekąski

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm).

 

WIĘCEJ  INFORMACJI  W  ZAŁĄCZONYCH  PLIKACH 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (05/05/2022 do godziny 09:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 05/05/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2022 – Usługa hotelowa w terminie 18-20 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2022 – Usługa hotelowa w terminie 18-20 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA)."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 25/2022 – Usługa hotelowa w terminie 18-20 maja 2022 r. w Gdańsku – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica (KONFERENCJA).". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 26/04/2022, 13:22:28
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica