Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa samochodu typu minivan lub van. (zmienione)

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica, zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia wybrał ofertę najkorzystniejszą,

tj. spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane  w zapytaniu 

– SIEŃKO I SYN  sp. z o.o. z siedzibą: 15-1668 Białystok, ul. Wysockiego 65

Cena brutto wybranej oferty: 154 488 zł.

Informacja o zawartej umowie:

Instytut De Republica, zawiadamiamy,  że w dniu13 lipca 2022 została zawarta z podmiotem

– SIEŃKO I SYN  sp. z o.o. z siedzibą: 15-1668 Białystok, ul. Wysockiego 65

 umowa  na dostawę samochodu  typu minivan ( Volkswagen Caddy ) 

 

Wartość umowy 154 488 zł.

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Z powodu braku złożonych ofert przedłuża się postepowanie do dnia 11.07.2022r. DO GODZ. 9:00

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa  samochodu typu minivan lub van.

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Samochód  rok produkcji – 2021 – 2022 r.

Typ nadwozia – minivan lub van

Ilość miejsc z kierowcą – min 5 osób 

POZOSTAŁE WYMAGANIA ORAZ DODOATKOWE  INFORMACJE W PONIŻSZYCH PLIKACH

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm). 

Zmiana treści nr 1 z dnia 24/04/2022:

W ogłoszeniu w dniu 24.04.2022 zmieniono wymagania dotyczące  samochodu oraz przedłużono termin składania ofert do dnia 04.05.2022

Zmiana treści nr 2 z dnia 02/05/2022:

INSTYTUT DE REPUBLICA  PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA  15.06.2022

 

 

Zmiana treści nr 3 z dnia 28/06/2022:

INSTYTUT DE REPUBLICA  ZMIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( 28.06.2022)  ORAZ PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA  11.07.2022 DO GODZ. 9:00

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 11/07/2022 do godziny 09:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 11/07/2022 do godziny 09:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa samochodu typu minivan lub van."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa samochodu typu minivan lub van."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa samochodu typu minivan lub van.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 22/04/2022, 19:02:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica