W trakcie

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Minivan – (zmienione)

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Z powodu braku złożonych ofert przedłuża się postepowanie do dnia 15.06.2022r.

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok. 1, 00-761  Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 

Przedmiot zamówienia:

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Minivan

 

 Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Samochód fabrycznie nowy nie używany – rok produkcji – 2021 – 2022 r.

Typ nadwozia – Minivan

Ilość miejsc z kierowcą – min 8 osób 

POZOSTAŁE WYMAGANIA ORAZ DODOATKOWE  INFORMACJE W PONIŻSZYCH PLIKACH

 

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 z późn.zm). 

Zmiana treści nr 1 z dnia 24/04/2022:

W ogłoszeniu w dniu 24.04.2022 zmieniono wymagania dotyczące  samochodu oraz przedłużono termin składania ofert do dnia 04.05.2022

Zmiana treści nr 2 z dnia 02/05/2022:

INSTYTUT DE REPUBLICA  PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA  15.06.2022

 

 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 15/06/2022 do godziny 10:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 15/06/2022 do godziny 10:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Minivan –"
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, ul. Belwederska 23 lok.1, 00-761 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Minivan –"
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE 24/2022 – Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu Minivan –". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 22/04/2022, 19:02:46
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica