Rozstrzygnięte

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2022 – Usługa hotelowa w terminie 22-24 maja 2022 r. w Bydgoszczy – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

Hotel Campanile ; ul. Jagielońska 59; 85-027 Bydgoszcz

Cena brutto wybranej oferty:  7 560 zł

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

 1. Przedmiot zamówienia:

Usługa hotelowa w terminie 22-24 maja 2022 r.  w Bydgoszczy.

      2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa konferencyjna wg. poniższego zapotrzebowania:

 1. Noclegi wraz ze śniadaniami dla 15 osób w dniach 22-24 maja 2022 (2 doby)
  schematu  – 15 pokoi jednoosobowych standard (lub dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania);

         2. Kolacja bufetowa w dniu 22 maja w godz. 18-21 dla 15 osób w opcji mięsnej i bezmięsnej składająca się z zupy, dania głównego oraz deseru z napojami 

          bezalkoholowymi bez limitu oraz winem do kolacji.

Dodatkowe informacje:

 • Standard hotelu minimum 3 gwiazdki;
 • Hotel musi posiadać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • Wykonujący zapewni bezpłatnie 4 miejsca parkingowe dla uczestników konferencji;
 • Jako jednostka budżetowa Instytut nie realizuje zaliczek. Płatność zostanie zrealizowana po wykonanej usłudze w ciągu do 14 dni po przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury;
 • Liczba osób może ulec zmianie, do finalnego potwierdzenia bliżej daty wydarzenia –
  9 maja 2022r.

3. Miejsce wykonania zamówienia: Bydgoszcz

4. Termin składania ofert  –  21.04.2022 r. do godziny: 10.

 

Więcej informacji w pliku poniżej 

 

 

Składanie ofert:

Upłynął termin składnia ofert (21/04/2022 do godziny 10:00)

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/04/2022 do godziny 10:00:

 • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2022 – Usługa hotelowa w terminie 22-24 maja 2022 r. w Bydgoszczy – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
 • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2022 – Usługa hotelowa w terminie 22-24 maja 2022 r. w Bydgoszczy – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
 • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 21/2022 – Usługa hotelowa w terminie 22-24 maja 2022 r. w Bydgoszczy – na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 13/04/2022, 15:20:54
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica