Rozstrzygnięte

Przedłużony termin

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla gości konferencji w dniu 11 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty:

Instytut De Republica zawiadamia, iż na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą oraz  spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w zapytaniu:

FOCUS HOTEL PREMIUM POD ORŁEM, ul. Gdańska 14; 85-006 Bydgoszcz 

Cena brutto wybranej oferty:  6 200 zł

Uzasadnienie przedłużenia terminu:

Instytut De Republica przedłuża termin składania ofert  do dnia 21.04.2022 do godz. 12

Instytut De Republica zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:

Instytut De Republica, ul. Belwederska 23/1, 00-761 Warszawa, zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiot zamówienia:
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
Organizacja uroczystej kolacji dla gości konferencji w dniu 11 maja 2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie uroczystej kolacji dla 50 osób* w restauracji Wykonującego w godz. 19:00 – 22:00

składająca się z przystawki, zupy, dania głównego i deseru (w opcji mięsnej oraz wegetariańskiej) oraz przystawek podanych w stołach. 

WIĘCEJ INFORMACJI  ORAZ  WZÓR DRUKU OFERTY W ZAŁĄCZONCH PLIKACH 

Składanie ofert:

Przedłużony termin składnia ofert do dnia 21/04/2022 do godziny 12:00

Oferty zawierające wszystkie wymagane załączniki należy złożyć do dnia 21/04/2022 do godziny 12:00:

  • osobiście w siedzibie Instytutu De Republica (Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa) z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla gości konferencji w dniu 11 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • poprzez przesyłkę pocztową lub kurierską na adres Instytut De Republica, Al. Jana Pawła II 29, piętro 5, 00-867 Warszawa z dopiskiem na kopercie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla gości konferencji w dniu 11 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica."
  • drogą elektroniczną na adres email , do wiadomości . W tytule prosimy o wpisanie "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2022 – Organizacja uroczystej kolacji dla gości konferencji w dniu 11 maja 2022 r. w Bydgoszczy – Konferencja na potrzeby działalności statutowej Instytutu De Republica.". Do wiadomości należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty lub formularz oferty opatrzony podpisem elektronicznym oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w zapytaniu.

Data publikacji: 07/04/2022, 10:10:35
Podmiot udostępniający: Instytut De Republica